Tìm Sách

Giảng Luận >> 43 Công án của Trần Thái Tông

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 43 Công án của Trần Thái Tông
 • Tác giả : Không
 • Dịch giả : Thích Nhất Hạnh
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 24
 • Nhà xuất bản : Lưu hành nội bộ
 • Năm xuất bản : 1968
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Trần Thái Tông là vị vua đầu của triều Trần. Ngài là đệ tử của thiền sư 
Viên Chứng trên núi Yên Tử. Ngài vừa làm vua vừa thực tập thiền. Ngài 
cũng từng thực tập thiền công án. Đây là 43 công án Vua đưa ra để cùng 
thực tập với tăng thân của Vua, gồm có giới xuất gia và tại gia. Thầy Làng 
Mai đã dịch những công án này ra tiếng Việt và tiếng Pháp năm 1968. Bản 
dịch tiếng Pháp xin xem ở phần phụ lục cuốn Clé Pour Le Zen, tác g iả Nhất 
Hạnh, do nhà xuất bản JC Lattes ấn hành. Bản Hán Việt có trong Thơ Văn 
Lý Trần quyển II (Quyển thượng, trang 108-121), NXB Khoa Học Xã Hội.

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Duy Biểu Học
Duy Biểu Học
Đường xưa mây trắng
Đường xưa mây trắng
Để Hiểu Đạo Phật
Để Hiểu Đạo Phật
Để Có Một Tương Lai
Để Có Một Tương Lai
Đạo Phật Qua Nhận Thức Mới
Đạo Phật Qua Nhận Thức Mới
Đạo Phật Ngày Nay
Đạo Phật Ngày Nay
Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời
Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời
Đạo Phật của Tuổi Trẻ
Đạo Phật của Tuổi Trẻ
Đạo Phật Hiện Đại Hóa
Đạo Phật Hiện Đại Hóa
Đạo Phật Áp Dụng Vào Cuộc Sống Hàng Ngày
Đạo Phật Áp Dụng Vào Cuộc Sống Hàng Ngày
Đạo Bụt Nguyên Chất
Đạo Bụt Nguyên Chất
Cửa tùng đôi cánh gài
Cửa tùng đôi cánh gài