Tìm Sách

Giảng Luận >> 43 Công án của Trần Thái Tông

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 43 Công án của Trần Thái Tông
 • Tác giả : Không
 • Dịch giả : Thích Nhất Hạnh
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 24
 • Nhà xuất bản : Lưu hành nội bộ
 • Năm xuất bản : 1968
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Trần Thái Tông là vị vua đầu của triều Trần. Ngài là đệ tử của thiền sư 
Viên Chứng trên núi Yên Tử. Ngài vừa làm vua vừa thực tập thiền. Ngài 
cũng từng thực tập thiền công án. Đây là 43 công án Vua đưa ra để cùng 
thực tập với tăng thân của Vua, gồm có giới xuất gia và tại gia. Thầy Làng 
Mai đã dịch những công án này ra tiếng Việt và tiếng Pháp năm 1968. Bản 
dịch tiếng Pháp xin xem ở phần phụ lục cuốn Clé Pour Le Zen, tác g iả Nhất 
Hạnh, do nhà xuất bản JC Lattes ấn hành. Bản Hán Việt có trong Thơ Văn 
Lý Trần quyển II (Quyển thượng, trang 108-121), NXB Khoa Học Xã Hội.

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Con Đường Chuyển Hóa
Con Đường Chuyển Hóa
Con đã có đường đi
Con đã có đường đi
Cho Đất Nước Mở Ra
Cho Đất Nước Mở Ra
Cho Đất Nước Đi Lên
Cho Đất Nước Đi Lên
Chỉ Nam Thiền tập dành cho người trẻ
Chỉ Nam Thiền tập dành cho người trẻ
Bụt là hình hài - Bụt là tâm thức
Bụt là hình hài - Bụt là tâm thức
Bước tới thảnh thơi
Bước tới thảnh thơi
Bồ Tát tại gia - Bồ Tát xuất gia
Bồ Tát tại gia - Bồ Tát xuất gia
Bông Hồng cài áo
Bông Hồng cài áo
Bàn tay cũng là hoa
Bàn tay cũng là hoa
An Trú Trong Hiện Tại
An Trú Trong Hiện Tại
An Lạc Từng Bước Chân
An Lạc Từng Bước Chân