Tìm Sách

Giảng Luận >> Hướng Đi Của Đạo Bụt Cho Hòa Bình Và Môi Sinh

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Hướng Đi Của Đạo Bụt Cho Hòa Bình Và Môi Sinh
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 94
 • Nhà xuất bản : đang cập nhật
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
 
Phần 1:
Ý thức cộng đồng
Lời giới thiệu .................................................................................................. 4
Chương 1: Tiếng chuông chánh niệm ...................................................... 13
Chương 2: Nền đạo đức toàn cầu ............................................................. 17
Năm giới quý báu ..................................................................................... 19
Giới thứ nhất: Bảo vệ sự sống .............................................................. 20
Giới thứ hai: Hạnh phúc chân thực ..................................................... 21
Giới thứ ba: Tình thương đích thực .................................................... 21
Giới thứ tư: Lắng nghe và ái ngữ ........................................................ 22
Giới thứ năm: Nuôi dưỡng và trị liệu ................................................. 22
Chương ba: Sống biết tiết chế là giữ gìn cho đất Mẹ ............................. 24
Chương bốn: Thiên nhiên và tình thương bất bạo động ....................... 33
Chương năm: Vượt thoát sợ hãi ................................................................ 40
Năm phép quán tưởng ............................................................................. 46
Phần 2:
Tình thương bằng hành động
Chương sáu: Sự tiếp nối đẹp đẽ ................................................................ 51
Chương bảy: Biết chăm sóc chính ta, người muốn bảo vệ môi trường
........................................................................................................................ 55
Chương tám: Thành phố vắng bóng cây xanh ........................................ 62
Chương chín: Chuyển hóa tâm thức cộng đồng ..................................... 67
Chương mười: Đôi mắt của voi chúa ....................................................... 72
Phần 3:
Sống chánh niệm
Thi kệ - Thiền tập trong đời sống hằng ngày .......................................... 77
Quơ dép ...................................................................................................... 77
Vặn nước .................................................................................................... 78
Rửa tay ....................................................................................................... 78
3 | Mục lục
Nâng bát không ......................................................................................... 79
Nâng bát đầy ............................................................................................. 79
Làm vườn ................................................................................................... 80
Tưới cây ...................................................................................................... 80
Đổ rác ......................................................................................................... 81
Thiền buông thư ........................................................................................ 81
Bài tập buông thư ...................................................................................... 83
Thiền lạy ..................................................................................................... 85
Lạy thứ nhất........................................................................................... 86
Lạy thứ hai ............................................................................................. 86
Lạy thứ ba .............................................................................................. 87
Lạy thứ tư .............................................................................................. 88
Lạy thứ năm ........................................................................................... 89
Hiệp ước sống chung an lạc với đất Mẹ ................................................... 91

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Luận Du Già Sư Địa (Tập 1)
Luận Du Già Sư Địa (Tập 1)
Bến bờ tuệ giác
Bến bờ tuệ giác
Hương Vị Pháp Bảo
Hương Vị Pháp Bảo
Từ chánh niệm đến giác ngộ - Cẩm nang của người tu thiền
Từ chánh niệm đến giác ngộ - Cẩm nang của người tu thiền
Nhân duyên học
Nhân duyên học
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya-tập1
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya-tập1
Nhị khóa hiệp giải
Nhị khóa hiệp giải
Ước Hẹn Với Sự Sống
Ước Hẹn Với Sự Sống
Tương Lai Văn Hóa Việt Nam
Tương Lai Văn Hóa Việt Nam
Tương Lai Thiền Học Việt Nam
Tương Lai Thiền Học Việt Nam
Tuổi Trẻ Tình Yêu và Lý Tưởng
Tuổi Trẻ Tình Yêu và Lý Tưởng
Bưởi
Bưởi