Tìm Sách

Thiền >> Thiền Tập Cho Người Bận Rộn

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thiền Tập Cho Người Bận Rộn
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 29
 • Nhà xuất bản : Thanh Niên
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Thiền
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
 
Thức dậy vào mỗi buổi sáng .......................................................................... 3
Múc nước đổ vào chậu, thau hay vặn nước máy để rửa mặt ..................... 4
Chải răng.......................................................................................................... 6
Ngồi thở ........................................................................................................... 8
Đi cầu, đi tiểu ................................................................................................ 10
Làm thức ăn sáng .......................................................................................... 11
Ăn sáng .......................................................................................................... 12
Đối trị tập khí ................................................................................................ 13
Phá bỏ ngục tù quá khứ ............................................................................... 14
Thiền đi .......................................................................................................... 16
Quay về nương tựa ....................................................................................... 19
Là hoa tươi mát ............................................................................................. 21
Là núi vững vàng .......................................................................................... 22
Nước tĩnh lặng chiếu .................................................................................... 23
Đi qua cơn bão............................................................................................... 24
Hiểu và Thương ............................................................................................ 26
Cha tôi trong tôi ............................................................................................ 28

Các sách khác thuộc Thiền

Thiền Tông Vĩnh Gia Tập
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập
Pháp Yếu Tu Tập Tọa Thiền Chỉ Quán
Pháp Yếu Tu Tập Tọa Thiền Chỉ Quán
Tọa Thiền Tam Muội
Tọa Thiền Tam Muội
Thiền Quan sách tấn
Thiền Quan sách tấn
Tham Thiền yếu chỉ
Tham Thiền yếu chỉ
Thiền Tông đốn ngộ
Thiền Tông đốn ngộ
Mở con mắt Thiền
Mở con mắt Thiền
Cửa Thiền hé mở
Cửa Thiền hé mở
Tâm ấn Thiền tông
Tâm ấn Thiền tông
Tóm lược các bài giảng của Ngài Goenka
Tóm lược các bài giảng của Ngài Goenka
Tiến thằng vào Thiền tông
Tiến thằng vào Thiền tông
Tuyệt Quán Luận
Tuyệt Quán Luận