Tìm Sách

Thiền >> Thiền Tập Cho Người Bận Rộn

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thiền Tập Cho Người Bận Rộn
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 29
 • Nhà xuất bản : Thanh Niên
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Thiền
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
 
Thức dậy vào mỗi buổi sáng .......................................................................... 3
Múc nước đổ vào chậu, thau hay vặn nước máy để rửa mặt ..................... 4
Chải răng.......................................................................................................... 6
Ngồi thở ........................................................................................................... 8
Đi cầu, đi tiểu ................................................................................................ 10
Làm thức ăn sáng .......................................................................................... 11
Ăn sáng .......................................................................................................... 12
Đối trị tập khí ................................................................................................ 13
Phá bỏ ngục tù quá khứ ............................................................................... 14
Thiền đi .......................................................................................................... 16
Quay về nương tựa ....................................................................................... 19
Là hoa tươi mát ............................................................................................. 21
Là núi vững vàng .......................................................................................... 22
Nước tĩnh lặng chiếu .................................................................................... 23
Đi qua cơn bão............................................................................................... 24
Hiểu và Thương ............................................................................................ 26
Cha tôi trong tôi ............................................................................................ 28

Các sách khác thuộc Thiền

Hành Thiền
Hành Thiền
Buông xả
Buông xả
Dưới ánh sáng của Thiền
Dưới ánh sáng của Thiền
Lời bàn giai thoại Thiền
Lời bàn giai thoại Thiền
Thiền Lâm Tế Nhật Bản
Thiền Lâm Tế Nhật Bản
Thiền định với cuộc sống hôm nay
Thiền định với cuộc sống hôm nay
Pháp Bảo Đàn
Pháp Bảo Đàn
Thiền Minh Sát
Thiền Minh Sát
Thiền : Nghệ thuật của nhập định
Thiền : Nghệ thuật của nhập định
Thiền ngữ Hoàng Bá truyền tâm pháp yếu
Thiền ngữ Hoàng Bá truyền tâm pháp yếu
Công Năng Tọa Thiền
Công Năng Tọa Thiền
Thập Mục Ngưu Đồ Tụng
Thập Mục Ngưu Đồ Tụng