Tìm Sách

Thiền >> Thiền Tập Cho Người Bận Rộn

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thiền Tập Cho Người Bận Rộn
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 29
 • Nhà xuất bản : Thanh Niên
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Thiền
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
 
Thức dậy vào mỗi buổi sáng .......................................................................... 3
Múc nước đổ vào chậu, thau hay vặn nước máy để rửa mặt ..................... 4
Chải răng.......................................................................................................... 6
Ngồi thở ........................................................................................................... 8
Đi cầu, đi tiểu ................................................................................................ 10
Làm thức ăn sáng .......................................................................................... 11
Ăn sáng .......................................................................................................... 12
Đối trị tập khí ................................................................................................ 13
Phá bỏ ngục tù quá khứ ............................................................................... 14
Thiền đi .......................................................................................................... 16
Quay về nương tựa ....................................................................................... 19
Là hoa tươi mát ............................................................................................. 21
Là núi vững vàng .......................................................................................... 22
Nước tĩnh lặng chiếu .................................................................................... 23
Đi qua cơn bão............................................................................................... 24
Hiểu và Thương ............................................................................................ 26
Cha tôi trong tôi ............................................................................................ 28

Các sách khác thuộc Thiền

Vô môn quan
Vô môn quan
Thiền dưới ánh sáng khoa học
Thiền dưới ánh sáng khoa học
Hành trạng Thiền sư Trung Hoa
Hành trạng Thiền sư Trung Hoa
Thiền và Bát Nhã
Thiền và Bát Nhã
Bích Nham Lục
Bích Nham Lục
Cội nguồn truyền thừa và thiền thất khai thị lục
Cội nguồn truyền thừa và thiền thất khai thị lục
Sự thực hành về Thiền Chỉ và Thiền Quán
Sự thực hành về Thiền Chỉ và Thiền Quán
Thiền Kinh Niệm Xứ lược giải
Thiền Kinh Niệm Xứ lược giải
Thiền là gì
Thiền là gì
Những vị Thiền sư đương thời
Những vị Thiền sư đương thời
Thiền Sư Trung Hoa tập 2
Thiền Sư Trung Hoa tập 2
Thiền Sư Trung Hoa tập 1
Thiền Sư Trung Hoa tập 1