Tìm Sách

Kinh Tạng >> Quán Tự Tại Bồ Tát Đà La Ni kinh


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Quán Tự Tại Bồ Tát Đà La Ni kinh
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : SA Môn Thích Quảng Trí - Huyền Thanh biên dịch
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 390
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2009
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 12010000008608
 • OPAC : 8608390
 • Tóm tắt :

Quán Tự Tại Bồ Tát Đà La Ni kinh

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Đại Thừa Kim Cang Kinh luận
Đại Thừa Kim Cang Kinh luận
Kinh Trường A Hàm (DIRGHÀGAMA)
Kinh Trường A Hàm (DIRGHÀGAMA)
Họa Tập: Mười hai lời nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm
Họa Tập: Mười hai lời nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm
Đại Bát Niết Bàn Kinh
Đại Bát Niết Bàn Kinh
Nghi thức tụng niệm hằng ngày
Nghi thức tụng niệm hằng ngày
Kinh Lăng Nghiêm
Kinh Lăng Nghiêm
Văn cảnh sách của Tổ Qui Sơn
Văn cảnh sách của Tổ Qui Sơn