Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh Tiểu Bộ tập 7


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Tiểu Bộ tập 7
 • Tác giả : Nikaya- Đại Tạng Kinh
 • Dịch giả : Nguyên Tâm Trần Phương Lan
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 730
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2002
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : .
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

 

 

KINH TIỂU BỘ TẬP VII

(Số thứ tự 34)

CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT (IV)

(Jàtaka) Nguyên bản: Pali

Anh dịch: W.H. ROUSE, H.T.FRANCIS & E.B. COWELL

(Hội Kinh tạng Pali, Luân Đôn, Anh Quốc)

Việt dịch Nguyên Tâm TRẦN PHƯƠNG LAN

MỤC LỤC KINH TIỄU BỘ – TẬP VI

Chương VII. Phẩm Bảy Bài Kệ    (Đọc trực tuyến)

396. Chuyện Ác Hạnh

397. Chuyện Sư Tử Manoja

398. Chuyện Hiếu Tử Sutana

399. Chuyện Chim Thứu

400. Chuyện Hoa Cỏ Kusa

401. Chuyện Người Nuốt Lưỡi Kiếm

402. Chuyện Túi Da Đựng Bánh

403. Chuyện Trí Giả Atthisena

404. Chuyện Hầu Vương

405. Chuyện Phạm Thiên Baka

406. Chuyện Quốc Vương Gandhàra

407. Chuyện Đại Hầu Vương

408. Chuyện Người Thợ Gốm

409. Chuyện Vua Dalhadhamma

410. Chuyện Voi Con Somadatta

411. Chuyện Vua Susìma

412. Chuyện Thần Cây Bông Vải

413. Chuyện Người Chăn Dê Dhùmakàri

414. Chuyện Người Tỉnh Thức

415. Chuyện Phần Cháo Cúng Dường

416. Chuyện Cận Thần Parantapa

 

Chương VIII. Phẩm Tám Bài Kệ (Đọc trực tuyến)

417. Chuyện Hiền Mẫu Kaccàni

418. Chuyện Tám Tiếng Kêu

419. Chuyện Kiều Nữ Sulasà

420. Chuyện Người Giữ Ngự Viên Sumangala

421. Chuyện Người Hớt Tóc Gangamàla

422. Chuyện Quốc Vương Ceti

423. Chuyện Uy Lực Dục Tham

424. Chuyện Ngọn Lửa Đốt Cháy

425. Chuyện Những Sự Kiện Không Thể Xảy Ra

426. Chuyện Con Báo

 

Chương IX. Phẩm Chín Bài Kệ (Đọc trực tuyến)

427. Chuyện Chim Thứu

428. Chuyện Giáo Hội Ở Kosambi

429. Chuyện Đại Anh Vũ

430. Chuyện Tiểu Anh Vũ

431. Chuyện Nam Tử Hàrita

432. Chuyện Cậu Bé Có Tài Nhận Dấu Chân

433. Chuyện Vị Khổ Hạnh Ca-Diếp Nhiều Lông Tóc

434. Chuyện Chim Hồng Nga

 435. Chuyện Ước Mơ Chóng Phai Tàn

436. Chuyện Cái Hộp

437. Chuyện Chó Rừng Pùtinumsa

438. Chuyện Con Gà Gô

 

Chương X. Phẩm Mười Bài Kệ (Đọc trực tuyến)

 

439. Chuyện Bốn Cổng Thành

440. Chuyện Hắc Hiền Giả

441. Chuyện Bốn Vị Giữ Trai Giới

442. Chuyện Bà-La-Môn Sankha

443. Chuyện Trí Giả Tiểu Bồ Đề

444. Chuyện Hắc Nhân Dìpàyana

445. Chuyện Vua Đa

446. Chuyện Cây Hành

447. Chuyện Đại Nhân Hộ Pháp

448. Chuyện Kê Vương

449. Chuyện Nam Tử Đeo Vòng Tai

450. Chuyện Phú Ông Keo Kiệt

451. Chuyện Hồng Nga

452. Chuyện Vấn Đề Trí Tuệ

453. Chuyện Điềm Lành Lớn

454. Chuyện Trí Giả Ghata

Chương XI. Phẩm Mười Một Bài Kệ (Đọc trực tuyến)

455. Chuyện Voi Hiếu Dưỡng Mẹ

 456. Chuyện Vương Tử Nguyệt Quang

 457. Chuyện Thiên Tử Chánh Pháp

 458. Chuyện Vua Thiện Lai

 459. Chuyện Ngụm Nước Uống

 460. Chuyện Thái Tử Yuvañjana

 461. Chuyện Đại Vương Dasaratha

 462. Chuyện Vương Tử Samvara

 463. Chuyện Trí Giả Suppàraka

 

Chương XII. Phẩm Mười Hai Bài Kệ (Đọc trực tuyến)

464. Chuyện Tiểu Vương Điểu Kunàla

465. Chuyện Sàla, Cổ Thụ Cát Tường

466. Chuyện Thương Nhân Trên Biển Cả

467. Chuyện Dục Tham

468. Chuyện Đại Vương Janasandha

 469. Chuyện Đại Hắc Thiên Cẩu

 470. Chuyện Phú Ông Keo Kiệt

 471. Chuyện Con Dê

 472. Chuyện Vương Tử Liên Hoa

 473. Chuyện Bạn - Thù

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Những bài kinh tụng hàng ngày
Những bài kinh tụng hàng ngày
Kinh Viên Giác giảng giải
Kinh Viên Giác giảng giải
Kinh Lăng Già Tâm Ấn giảng giải
Kinh Lăng Già Tâm Ấn giảng giải
Kinh Đại Nhật (tập một)
Kinh Đại Nhật (tập một)
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Tập 1
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Tập 1
Kim Cang Tam Muội Kinh
Kim Cang Tam Muội Kinh
Kinh Đạo Hành Bát Nhã
Kinh Đạo Hành Bát Nhã
Kinh Ẩn-Dụ
Kinh Ẩn-Dụ
Trưởng Lão Ni kệ
Trưởng Lão Ni kệ
Kinh An ban thủ ý lược giải
Kinh An ban thủ ý lược giải
Lời Phật dạy (kinh Pháp Cú Dhammapada)
Lời Phật dạy (kinh Pháp Cú Dhammapada)
Pháp Hoa quốc ngữ kinh
Pháp Hoa quốc ngữ kinh