Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh Nhân Quả Sám Pháp


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Nhân Quả Sám Pháp
 • Tác giả : Thích Giác Thiện sưu tập
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 417
 • Nhà xuất bản : .
 • Năm xuất bản : 2012
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 12010000009796
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Kinh Nhân Quả Sám Pháp

Thích Giác Thiện sưu tập

Mục lục

Nghi thức tụng niệm

Phật nói Kinh Nhân quả ba đời

Phật nói Kinh Thiện ác nhân quả

Kinh nghiệp báo

Phật nói Kinh nghiệp báo sai biệt

Nói rõ quả báo

Kinh Thiên Sứ

Từ bi Thủy sám

Giải oan Thích kiết

Kinh tâm từ

Bát nhã tâm kinh

Phát nguyện sám hối

Khuyến tu

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Pháp Hoa quốc ngữ kinh
Pháp Hoa quốc ngữ kinh
Kinh Thắng Man
Kinh Thắng Man
Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm
Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm
Nghi thức tụng niệm
Nghi thức tụng niệm
Pháp hội tam tụ luật nghi
Pháp hội tam tụ luật nghi
Phật nói kinh công đức ruộng phước
Phật nói kinh công đức ruộng phước
Đại Bi chú giảng giải
Đại Bi chú giảng giải
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt
Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt
Kinh Pháp cú thí dụ
Kinh Pháp cú thí dụ
Chuyện Ngạ Quỷ
Chuyện Ngạ Quỷ
Kinh Kim Quang Minh- Nghi thức tụng niệm
Kinh Kim Quang Minh- Nghi thức tụng niệm