Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh Ngọc Quý


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Ngọc Quý
 • Tác giả : Khantipalo & Sister Susanna
 • Dịch giả : Hạnh Đạo
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 289
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2008
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 12010000008265
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Phật giáo nguyên thuỷ

KINH NGỌC QUÝ

DHAMMAPADA

Nguyên Tác Anh Ngữ Ven. Khatipalo & SisterSusanna

Chuyển thơ và Việt dịch

Hạnh Đạo (Sư Giác Hạnh)

NXB Tôn Giáo PL.2552 – DL 2008

Lời nói đầu

Nguời ơi! Dịch thơ khó làm!

Bởi vì lẽ đó tránh sao khỏi nhầm.

Chính mình tự nhủ nghĩ thầm,

Thơ tôi phỏng dịch có phần bị sai.

Với tài mỏng, đức chẳng dày,

Thật lòng cung thỉnh danh tài chỉ cho.

Vốn tôi không phải nhà nho,

Xin nhờ các bậc cao phong đức dày.

Thật tâm chỉ rõ cho hay,

Để lần tái bản sau này tốt hơn.

Thành tâm kính đa tạ ơn!

Những ai giúp đỡ tô sơn thơ này.

Nhân đây thành thật chấp tay,

Đảnh lễ đa tạ đức dày Thế Tôn.

Và xin dâng đến Tăng môn,

Phuớc đức nho nhỏ con dồn từ lâu.

Chia đến Cha Mẹ ân sâu,

Và luôn những bạn đạo mầu xuất gia.

Dâng lên thân quyến gần xa,

Phuớc đức tôi đã làm ra thơ này.

Cầu mong hết thảy chúng sanh,

Chóng lìa thoát khổ tử sanh luân hồi.

Chúc quý vị, mãi vui tuơi,

Sống trong chánh pháp muôn đời an vui.

Mong chúng sanh, mỉm môi cuời,

Cuộc đời tự tại rạng ngời tuơng lai.

Xin nguời theo dấu Như Lai,

Tiến về giác ngạn xứng vai con Ngài.

Thầy trò chúng ta vui hoài,

Như cây với cội an dài tịnh thanh.

Mục lục

Lời cảm tạ

Vài nét tiểu sử tác giả

Lời nói đầu

1.      Phẩm song yếu

2.      Phẩm không phóng dật

3.      Phẩm tâm

4.      Phẩm bông hoa

5.      Phẩm nguời ngu

6.      Phẩm nguời trí

7.      Phẩm A-la-hán

8.      Phẩm ngàn

9.      Phẩm ác

10.  Phẩm hình phạt

11.  Phẩm già

12.  Phẩm tự ngã

13.  Phẩm thế gian

14.  Phẩm Phật đà

15.  Phẩm an lạc

16.  Phẩm hỷ ái

17.  Phẩm phẫn nộ

18.  Phẩm cấu uế

19.  Phẩm pháp trụ

20.  Phẩm đạo

21.  Phẩm tạp

22.  Phẩm địa ngục

23.  Phẩm voi

24.  Phẩm tham ái

25.  Phẩm tỷ kheo

26.  Phẩm Bà-la-môn

Tài liệu tham khảo

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Trung Bộ tập 2
Kinh Trung Bộ tập 2
Kinh Tạp A Hàm tập 1
Kinh Tạp A Hàm tập 1
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 1
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 1
Kinh Trung A Hàm tập 1
Kinh Trung A Hàm tập 1
Kinh Tăng Chi Bộ tập 1
Kinh Tăng Chi Bộ tập 1
Kinh Trung Bộ tập 1
Kinh Trung Bộ tập 1
Kinh Tương Ưng bộ tập 1
Kinh Tương Ưng bộ tập 1
Kinh Tiểu Bộ tập 1
Kinh Tiểu Bộ tập 1
Kinh Trường Bộ tập 1
Kinh Trường Bộ tập 1
Kinh Trường A Hàm tập 2
Kinh Trường A Hàm tập 2
Kinh Trường A Hàm tập1
Kinh Trường A Hàm tập1
Đại tạng kinh Việt Nam-Nam Truyền- Kinh Trung Bộ tập 2
Đại tạng kinh Việt Nam-Nam Truyền- Kinh Trung Bộ tập 2