Tìm Sách

Kinh Tạng >> Toát yếu kinh Trung Bộ Tập 1


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Toát yếu kinh Trung Bộ Tập 1
 • Tác giả : HT Thích Minh Châu dịch từ nguyên bản Pali
 • Dịch giả : Thích Nữ Trí Hải tóm tắt chú giải
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 362
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2009
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 1201000009028
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

TOÁT YẾU KINH TRUNG BỘ

MAJJHIMA-NIKAYA

Tập 1

HT. THÍCH MINH CHÂU dịch từ nguyên bản Pali

THÍCH NỮ TRÍ HẢI tóm tắt và chú giải

NXB TÔN GIÁO

 

LỜI GIỚI THIỆU

Công trình tóm tắt kinh Trung Bộ do cố Ni trưởng Thích Nữ Trí Hải thực hiện bằng thể văn vần là một công trình Phật học đáp ứng nhu cầu học Phật cho những ai muốn tìm hiểu và thực hành giáo pháp của Đức Phật, đặc biệt là cho những ai yêu thích thơ văn.

Tuyển tập Trung Bộ kinh gồm 152 bài kinh chứa trọn tinh túy những lời dạy hết sức căn bản của Đức Phật cho mục tiêu giải thoát khổ đau. Mỗi bài kinh của Ngài là một thông điệp thoát khổ mà Đức Phật mong muốn gởi trao cho các học trò của mình và cho nhân loại. Lời Phật dạy là lời chân thật, hữu ích đặt trọng tâm vào mục tiêu giải thoát khổ đau cho con người và cuộc đời, nên luôn luôn mới mẻ và bổ ích cho mọi người trong mọi thời đại. Phải học tập, thực hành và chiêm nghiệm cho thật nhiều rồi mới thấy giá trị lợi lạc to lớn nằm đằng sau những lời dạy của Đức Phật.

Ni trưởng Trí Hải học sâu giáo lý của đức Bổn sư, có tấm lòng tha thiết với giáo pháp của đức Từ phụ, có lối diễn dịch chính xác và dễ hiểu những lời dạy của bậc Đạo sư, nên chúng tôi tin công trinh tóm tắt này chính là một phẩn tâm huyết của Ni trưởng trong sứ mạng hoằng pháp của người con Phật.

Trân trọng giới thiệu công trình này đến quý Phật tử và quý độc giả.

TP. HCM ngày 20/5/2009

Tỳ-kheo THÍCH MINH CHÂU

Viện trưởng thiền viện Vạn Hạnh

 

MỤC LỤC

Tập I

 1. Pháp môn căn bản
 2. Tất cà lậu hoặc
 3. Thừa tự Pháp
 4. Sợ hãi và khiếp đảm
 5. Không uế nhiễm
 6. Ước nguyện
 7. Ví dụ tấm vải
 8. Đoạn giảm
 9. Chính tri kiến
 10. Niệm xứ
 11. Tiểu kinh sư tử hống
 12. Đại kinh sư tử hống
 13. Đại kinh khổ uẩn
 14. Tiểu kinh khổ uẩn
 15. Tư lượng
 16. Tâm hoang vu
 17. Khu rừng
 18. Mật hoàn
 19. Song tầm
 20. An trú tầm
 21. Ví dụ cái cưa
 22. Ví dụ con rắn
 23. Gò mối
 24. Trạm xe
 25. Bẫy mồi
 26. Thánh cầu
 27. Tiểu kinh dụ dấu chân voi
 28. Đại kinh dụ dâu chân voi
 29. Thí dụ lõi cây
 30. Thí dụ lõi cây
 31. Tiểu kinh rừng sừng bò
 32. Đại kinh rừng sừng bò
 33. Đại kinh người chăn bò
 34. Tiểu kinh người chăn bò
 35. Tiểu kinh Saccaka
 36. Đại kinh Saccaka
 37. Tiểu kinh đoạn tận ái
 38. Đại kinh đoạn tận ái
 39. Đại kinh xóm ngựa
 40. Tiểu kinh xóm ngựa
 41. Bà la môn ở Sàla và Veranja
 42. Bà la môn ở Sàla và Veranja
 43. Đại kinh Phương Quảng
 44. Tiểu kinh Phương Quảng
 45. Tiểu kinh pháp hành
 46. Đại kinh pháp hành
 47. Tư sát
 48. Kosambiya
 49. Phạm thiên cầu thỉnh
 50. Hàng ma

Tập II . Xem Toát yếu kinh Trung Bộ tập 2

Tập III . Xem Toát yếu kinh Trung Bộ tập 3

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Đại Thừa Kim Cang Kinh luận
Đại Thừa Kim Cang Kinh luận
Kinh Trường A Hàm (DIRGHÀGAMA)
Kinh Trường A Hàm (DIRGHÀGAMA)
Họa Tập: Mười hai lời nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm
Họa Tập: Mười hai lời nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm
Đại Bát Niết Bàn Kinh
Đại Bát Niết Bàn Kinh
Nghi thức tụng niệm hằng ngày
Nghi thức tụng niệm hằng ngày
Kinh Lăng Nghiêm
Kinh Lăng Nghiêm
Văn cảnh sách của Tổ Qui Sơn
Văn cảnh sách của Tổ Qui Sơn