Tìm Sách

Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục >> Lược sử Ni giới Bắc tông Việt nam


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Lược sử Ni giới Bắc tông Việt nam
 • Tác giả : Tỳ Kheo Như Đức
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 295
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2009
 • Phân loại : Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục
 • MCB : 12010000009436
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

 LƯỢC SỬ NI GIỚI BẮC TÔNG VIỆT NAM

TỲ-KHEO NHƯ ĐỨC biên soạn

NXB TÔN GIÁO

LỚI NÓI ĐẦU

Sinh hoạt của Ni giới Việt Nam luôn luôn gắn liền với đất nước dân tộc. Ở cương vị chuyên tu, các ngài là bậc thầy lãnh đạo tinh thần, ở cương vị lãnh đạo tinh thần, ở cương vị hoạt động xã hội, các ngài thực hiện tinh thần lợi tha giúp ích nhân sinh. Cuộc đời và công hạnh của các vị trưởng lão Ni là bài học kề hoài không hết, là tấm gương quý báu cho các thế hệ trẻ sau này soi chung. Trong tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, chúng tôi cố gắng biên soạn tập lược sử này, trong điều kiện nhò bé và hạn hẹp của mình để tỏ tấc lòng kính mộ, cùng ghi lại đôi nét hoạt động một thời của chư vị Tôn Đức Ni.

Được chuẩn bị và hoàn tất  phần Ni Bộ Miền Nam trong năm 1993, cho đến nay nhân dịp Đại hội Nữ Phật tử Thế giới lần thứ 11 tổ chứa tại Việt Nam, chúng tôi vâng lệnh quý Ni  trưởng hoàn tất tài liệu để làm món quà  dâng cúng dường. Trong phần trình bày không sao tránh khỏi sai sót, kính mong  chu Tôn đức hoan hỷ lượng thứ.

                                                             Mùa hạ năm 2009

                                                             Thích nữ Như Đức

                                                                   Kính ghi

MỤC LỤC

NGUỐN CỘI

NI GIỚI VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ I ĐẾN THẾ KỶ XIX

1.     Chư Ni thời Hai Bà Trưng

2.     ChưNi Thời Lý, Trần, Hậu Lê, Nguyễn

CHƯNI THỜI CẬN ĐẠI

A.   MIỀN BẮC

B.   MIỀN TRUNG

C.   MIỀN NAM

I .Thời khởi nguyên

 

a.      Các bậc Ni tiền bối Saigon-Gia Định

b.     Hệ thống giáo dục Ni chúng miền Nam

·        Trường Giác Hoa- trường Ni đầu tiên của miền Nam

·        Trường hương Giác Hoàng

·        Trường hương Thiên Bửu

·        Trường Ni Tân Hòa (trường cô Ba Xàng)

·        Trường Ni Vạn An

·        Trường Ni linh Phước

·        Chùa Kim Huê

·        Trường Ni Phước Huệ

·        Lớp gia giáo chùa Bảo An

·        Lớp Phật học Ni Vĩnh Bửu

·        Chùa Long Hòa ( trường cô Năm Nữ)

·        Ni trường Tăng Già (1947-1950) (Kim Liên Ni Tự)

                          II. Thời thành lập (1956-1975) 

a)                                               Phật học Ni trưởng Saigon- Gia Định

·        Phật học Ni viện Huệ Lâm ( 1947…)

·        Phật học Ni viện Từ nghiêm (1950…)

·        Phật học Ni viện Dược sư (1952…)

                                    b) Ni bộ nam Việt

                                    c) Ni Bộ Bắc Tông (1964-1975)

·        Nhiệm kỳ I( 1964-1968)

·        Nhiệm kỳ II (1968-1972)

·        Đại hội Ni bộ Bắc Tông (1972)

·        Nhiệm kỳ III( 1974..)

PHỤ LỤC NỘI QUY CHÚNG ĐỘ 1957

PHỤ LỤC NỘI QUY NI CHÚNG BỘ BẮC TÔNG

Các sách khác thuộc Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục

50 năm nhìn lại phong trào Phật giáo miền nam1963-2013
50 năm nhìn lại phong trào Phật giáo miền nam1963-2013
Danh nhân văn hóa Phật giáo Việt Nam đương đại
Danh nhân văn hóa Phật giáo Việt Nam đương đại
Tra Am và sư Viên Thành
Tra Am và sư Viên Thành
Việt Nam Phật Giáo Sử Luận
Việt Nam Phật Giáo Sử Luận
Thiền Sư Tăng Hội
Thiền Sư Tăng Hội
Trí Đức Văn Lục
Trí Đức Văn Lục
Hòa THượng Tuyên Hóa Khai Thị - Quyển 1
Hòa THượng Tuyên Hóa Khai Thị - Quyển 1
Thiền sư Việt Nam
Thiền sư Việt Nam
Truyện vua A Dục
Truyện vua A Dục
Triệu Châu Ngữ Lục
Triệu Châu Ngữ Lục
Trần Nhân Tông Với Thiền Phái Trúc Lâm
Trần Nhân Tông Với Thiền Phái Trúc Lâm
Hướng về sơ tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông
Hướng về sơ tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông