Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh niệm Phật Ba La Mật


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh niệm Phật Ba La Mật
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : HT. Thích Thiền Tâm
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 96
 • Nhà xuất bản : Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
 • Năm xuất bản : 2012
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 1201000010261
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Kinh niệm Phật Ba La Mật

Dịch giả: HT. Thích Thiền Tâm

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

PL. 2541 -2012

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Đại tạng kinh Việt Nam-Nam Truyền- Kinh Trung Bộ tập 1
Đại tạng kinh Việt Nam-Nam Truyền- Kinh Trung Bộ tập 1
Những bài kinh tụng hàng ngày
Những bài kinh tụng hàng ngày
Kinh Viên Giác giảng giải
Kinh Viên Giác giảng giải
Kinh Lăng Già Tâm Ấn giảng giải
Kinh Lăng Già Tâm Ấn giảng giải
Kinh Đại Nhật (tập một)
Kinh Đại Nhật (tập một)
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Tập 1
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Tập 1
Kim Cang Tam Muội Kinh
Kim Cang Tam Muội Kinh
Kinh Đạo Hành Bát Nhã
Kinh Đạo Hành Bát Nhã
Kinh Ẩn-Dụ
Kinh Ẩn-Dụ
Trưởng Lão Ni kệ
Trưởng Lão Ni kệ
Kinh An ban thủ ý lược giải
Kinh An ban thủ ý lược giải
Lời Phật dạy (kinh Pháp Cú Dhammapada)
Lời Phật dạy (kinh Pháp Cú Dhammapada)