Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh niệm Phật Ba La Mật


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh niệm Phật Ba La Mật
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : HT. Thích Thiền Tâm
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 96
 • Nhà xuất bản : Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
 • Năm xuất bản : 2012
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 1201000010261
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Kinh niệm Phật Ba La Mật

Dịch giả: HT. Thích Thiền Tâm

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

PL. 2541 -2012

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Pháp Hoa quốc ngữ kinh
Pháp Hoa quốc ngữ kinh
Kinh Thắng Man
Kinh Thắng Man
Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm
Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm
Nghi thức tụng niệm
Nghi thức tụng niệm
Pháp hội tam tụ luật nghi
Pháp hội tam tụ luật nghi
Phật nói kinh công đức ruộng phước
Phật nói kinh công đức ruộng phước
Đại Bi chú giảng giải
Đại Bi chú giảng giải
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt
Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt
Kinh Pháp cú thí dụ
Kinh Pháp cú thí dụ
Chuyện Ngạ Quỷ
Chuyện Ngạ Quỷ
Kinh Kim Quang Minh- Nghi thức tụng niệm
Kinh Kim Quang Minh- Nghi thức tụng niệm