Tìm Sách

Kinh Tạng >> Tích Truyện Pháp Cú


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tích Truyện Pháp Cú
 • Tác giả : Eugene Watson Barlingame
 • Dịch giả : Viên Chiếu
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 496
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2009
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 1201000009392
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ

3 tập

VIÊN CHIẾU

(tập 1 -496 trang)

NXB TÔN GIÁO

LỜI NÓI ĐẦU

Tập “Tích Truỵên Pháp Cú” này được dịch theo bản Anh ngữ  Budhhist Legends của học giả Engène M`alson Barlingame. Nhà học giả này đã căn cứ bên nguyên tác Pháp Cú Sớ Giải ( Dhammaphda Commenlary) bằng tiếng Pali. Tương truyền Pháp Cú Sớ Giải  là công trình  của Ngài Buddhaghosa ( Phật Âm), sống khỏang thế kỷ thứ V Tây Lịch.

Nhận thấy sự lợi ích rộng lớn của nó, chúng tôi phụng dịch  để đóng góp vào  nền Phật học nước nhà . Tuy cố gắng hết sức, nhưng không sao tránh khỏi những thiếu sót, kính mong chư vị  Cao Túc thương tình tha thứ cho.

Chúng con cũng xin tri ân Thành hội Phật giáo TP. HCM đã giúp đỡ cho việc in ấn dịch phẩm.

Kính ghi

Thiền viện Viên Chiếu

Cuối năm Ất Hợi

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Dẫn nhập

PHẨM 1: SONG YẾU

1.     Nếu con mắt ngươi làm hại ngươi hãy móc bỏ nó đi

2.     Khóc đòi những chuyện trên trời

3.     Chàng mập Tissa

4.     Không lấy oán trả oán

5.     Những vị Tỳ kheo hay cãi cọ xứ Câu-thâm (Kosambi)

6.     Kata anh và Kata em

7.     Đề-bà đạt-đa đáp y không tương xứng

8.     Những đại đệ tử

9.     Trưởng lão Nan-đà

10.                        Cunda - đồ tể mổ heo

11.                        Cư sĩ hiền thiện

12.                        Nghiệp của Đề-bà đạt đa

13.                        Bà Sumana

14.                        Chuyện hai huynh đệ

PHẨM II: KHÔNG PHÓNG DẬT

1.     Những chuỵên luân hồi quanh vua Udena

2.     Tiếng nói của một người giàu

3.     Châu-lợi bàn đặc

4.     Ngày lễ của kẻ ngu

5.     Đại-ca diếp

6.     Hai huynh đệ

7.     Magha trở thành trời Sakka

8.     Một Tỳ kheo chúng A-la-Hán

9.     Tissa ở phố chợ

PHẨM III: TÂM

1.     Trưởng lão Meghiya

2.     Người đọc được tâm

3.     Một Tỳ kheo bất mãn

4.     Tăng hộ cháu

5.     Trưởng lão tâm được điều phục

6.     Tỳ-kheo và thần cây

7.     Vị bạo ác nổi mụn nhọt

8.     Nanda chăn bò

9.     Vừa là mẽ vừa là cha

PHẨM IV: HOA

1.     Đất của tâm

2.     Một Tỳ-kheo chúng A-la-hán

3.     Via Vidudadha trả thù họ Thích Ca

4.     Người tôn vinh chồng

5.     Kosiya keo kiệt

6.     Ẩn sĩ lõa thể Pathika

7.     Vua và vua các vua

8.     Đám cưới bà Tỳ-xá-khu

9.     Câu hỏi của trưởng lão A-nan

10.                        Đế thích cúng dường Đại-ca-diếp

11.                        Godhica chứng niết-bàn

12.                        Sirigutta và Garahadinna

PHẦM V: NGU

1.     Nhà vua và người nghèo có vợ đẹp

2.     Một tăng sinh khó dạy

3.     Kẻ vận rủi trong nhà

4.     Kẻ móc túi

5.     Trí ngu

6.     Từ trụy lạc tới đức hạnh

7.     Một người cùi bị thử thách phủ nhận niềm tin

8.     Một nông dân bị kết tội oan

9.     Sumana-người làm vừơn

10.                        Uppalavananna bị cưỡng bức

11.                        Đạo sĩ lõa thể Jambuka

12.                        Quỷ rắn và quỷ quạ

13.                        Quỷ búa tạ

14.                        Citta và Sudhamma

15.                        Da-di bảy tuổi được lòng mọi người

Mục lục

 

9393- TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ - TẬP 2

VIÊN CHIẾU (489 trang)

NXB TÔN GIÁO

MỤC LỤC

PHẨM VI: HIỀN TRÍ

1.     Một người được kho báu tinh thần

2.     Những Tỳ-kheo ương ngạnh

3.     Trưởng lão Xa nặc

4.     Trưởng lão đại Kappina

5.     sa di : Pandita

6.     Vững vàng như đá tảng

7.     Yên lặng sau cơn bão

8.     Một lũ lang thang

9.     Chồng và vợ

10.                        Ít người đến bờ kia

11.                        Từ bỏ đen tối

PHẨM VII: A LA HÁN

1.     Đấng Như Lai không đau khổ

2.     Thoát khỏi trói buộc

3.     Một tỳ-kheo trữ thức ăn

4.     Tỳ-kheo và nữ thần

5.     Đế thích lễ kính một tỳ-kheo

6.     Tưởng mình  bị khi dễ

7.     Mất một mắt

8.     Không tin vào ai khác

9.     Trưỏng lão Revata trong rừng keo

10.                        Một kỹ nữ cám dỗ một Tỳ-kheo

PHẨM VIII: NGÀN

1.     Tên đao phủ

2.     sự chuyển hóa của Bahiya Daruciriya

3.     Cô gái lấy tên cướp

4.     Được và mất

5.     Chú của Xá Lợi Phất

6.     Cháu của Xá lợi Phất

7.     Bạn của Xá lợi phất

8.     Chàng trai tăng tuổi thọ

9.     Sa di Samkicca

10.                        Tỳ-kheo và kẻ cướp

11.                        Lưõi dao cạo

12.                        Patacara bị mất cả gia đình

13.                        Kisa Gotami tìm hạt cải trị bệnh cho đứa con đã chết

14.                        Góa phụ Bazhuputtika và những đứa con bất hiếu

PHẨM IX: ÁC

1.     Ba-la môn tiểu nhất y

2.     Một Tỳ-kheo bất mãn

3.     Thiên nữ với Ty-kheo

4.     Cấp cô độc và nữ thần

5.     Tỳ-kheo không giữ gìn tốt đồ dùng

6.     Chưỏng khố chân mèo

7.     Thương gia đại phú

8.     Người thợ săn bắn mê muội

9.     Thợ kim hòan,. Tỳ-kheo và con ngỗng

10.                        Ba nhóm Tỳ-kheo

11.                        Suppaddha lăng nhục đạo sư

PHẨM X: HÌNH PHẠT

1.     Lục quần Tỳ-kheo

2.     Lục quần tỳ-kheo

3.     một bầy trẻ

4.     Tỳ-kheo và con ma

5.     Ty-xà khư quyến thuộc giữ bát quan trai

6.     Nhạ quỷ hình trăn

7.     Ty-kheo lắm của

8.     Cái chết của Đại-mục kiền-liên

9.     Tỳ-kheo và bộ đồ rách

10.                        sa-di Sukha

PHẨM XI: GIÀ

1.     Bạn của tỳ-xá khưu say ruọư

2.     Đức Phật chữa trị một ty-kheo lụy tình

3.     Ba ni già

4.     Nhóm ty-kheo cả tin

5.     Ni cô và bóng sắc

6.     Hoàng hậu Mallika và con chó

7.     Một tỳ-kheo thường nói không đúng chỗ

8.     Kệ của trưởng lão A nan

9.     Đại phú con của chưởng khố

PHẨM XII: TỰ NGÃ

1.     Hoàng tử Bồ-đề và con chim thần

2.     Một Ty-kheo tham lam

3.     Hãy hành động theo lời nói

4.     Đừng ghét bỏ cha mẹ mình

5.     Maha kata bị giết

6.     Đề-bà đạt-đa tìm cách giết Phật

7.     Đề-bà đạt-đa chia rẽ tăng đoàn

8.     Vị Ty-kheo đố kỵ

9.     Cô gái giang hồ cứu mạng cư sĩ

10.                        Tu tập chơn chánh để tôn quý Thế tôn

PHẨM XIII: THẾ GIAN

1.     Một thiếu nữ chế giễu thầy tỳ-kheo trẻ

2.     Đức Phật về thăm Ca-tỳ-la-vệ

3.     Năm trăm Tỳ-kheo chứng quả

4.     Hoàng tử Vô úy (Abhaya)mất hầu thiếp

5.     Thầy Tỳ-kheo và cây chổi

6.     Câu chuyện của Chỉ man

7.     Cô bé dệt vải

8.     Ba mươi vị tỳ-kheo

9.     Chiến già vu khống Phật

10.                        Phẩm vật không thể nào so sánh

11.                        Đức hạnh được trả giá

PHẨM XIV: PHẬT

1.     Đấng toàn giác

2.     Thần thông song hành

3.     Long vương và ái nữ

4.     Phưong cách giáo giới trong ngày bồ-tát cùa bảy đời Đức Phật

5.     Phật trị bệnh bất mãn cho thầyTỳ-kheo

6.     Sa-môn và vua rồng

7.     Người cao quý sinh ra ở đâu?

8.     Điều gì hạnh phúc nhất trên đời

9.     Tôn kính những bậc đáng tôn kính

PHẨM XV: HẠNH PHÚC

1.     Mối tranh chấp giữa hai lân bang

2.     Ma vưong chế ngự thôn dân

3.     Vua Ba-tư-nặc bại trận

4.     Đừng nhìn say đắm mỹ nhân

5.     Phật ban thức ăn cho người đời

6.     Ăn uống tiết độ

7.     Sống chân chánh là tôn kính Phật

8.     Đế thích săn sóc Thế tôn

PHẨM XVI: HỶ ÁI

1.     cha mẹ và con

2.     Phật an ủi người phiền muộn

3.     Phật an ủi kẻ ưu sầu

4.     Các công tử Lệ xa và kỷ nữ

5.     Cô nương tử kim

6.     Đừng để tâm vào của cả thế gian

7.     Ngài Ca-diếp được giỏ bánh

8.     Tôn giả thường chứng quả A-na-hàm

Nandiya được sanh tiền

 

9394- TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ TẬP 3

VIÊN CHIÊU (433 trang)

NXB TÔN GIÁO

MỤC LỤC

PHẨM XVII: SÂN HẬN

1.     Sân hận tàn phá dung nhan

2.     Thọ thần và thấy Tỳ-kheo

3.     Người nghèo và cô con gái

4.     Việc thiện nhỏ đưa đến thiên giới

5.     Bà la môn đôn Phật như con

6.     Có phải người tặng quà làm nên quà tặng

7.     Không có gì quá nhiều, quá ít

8.     Lục quần Tỳ-kheo

PHẨM XVIII: CẤU UẾ

1.     Ngưòi đồ tể và đứa con trai

2.     Dần dà từng phút

3.     Con rận tiếc của

4.     Thầy tỳ-kheo kiêu ngạo

5.     Tà hạnh của nữ nhân

6.     Lịch sự và thô lỗ

7.     Tất cả giới cấm đều khó giữ

8.     Kẻ bới lỗi người

9.     Những người lơ đễnh

10.                        Trưỏng giả Ram

11.                         Tỳ-kheo bới lỗi

12.                        Hư không có dấu chân?

PHẨM XIX: CÔNG BÌNH PHÁP TRỤ

1.     Qua tòa bất công

2.     Lục quần Tỳ-kheo

3.     Không phải vì nói nhiểu mà được ca tụng

4.     Người trẻ có thể là trưởng lão?

5.     Thế nào là người hoàn toàn?

6.     Đầu trọc không làm nên Tỳ-kheo

7.     Điều gì làm nên sa môn

8.     Không phaỉ im lặng là làm nên bậc thánh

9.     Cao quý là hành động cao quý

10.                        Đừng tự mãn

PHẨM XX: ĐẠO

1.     Bát chánh đạo là  đường tối thượng

2.     Vô thường

3.     Khổ

4.     Vô ngã

5.     Chớ hẹn ngày mai

6.     Con quỷ đầu heo

7.     Pothila – Ông sư rỗng

8.     Các lão ty-kheo và lão bà

9.     Cỏ úa –hoa phai

10.                        Chắc chắn sẽ chết

11.                        Người mẹ mất con và những hạt cải

12.                        Người đàn bà mất hết thân quýên

PHẨM XXI: TẠP LỤC

1.     Sông hằng dâng nước

2.     Không lấy oán báo oán

3.     Các Tỳ kheo phù hoa

4.     sa môn giết cha mẹ

5.     Cậu bé và quỷ dữ

6.     Hoàng tử Bạt-ky làm sa môn

7.     Cư sĩ tâm- người thành tín

8.     Cô gái đức hạnh

9.     Vị sa-môn độc cư

PHẨM XXII: ĐỊA NGỤC

1.     Cái chết của Tôn đà Ly

2.     Con quỷ xương khô

3.     Xảo thuật tìm thức ăn

4.     kẻ đảo hoa

5.     Thầy Sa-môn tự phụ

6.     Người vợ ghen tuông

7.     Tự  canh phòng như giữ thành

8.     Các đạo sĩ lõa thể

9.     Trẻ con quy y Phật

PHẨM XXIII: VOI

1.     Phật bị lăng nhục

2.     hầy Sa môn luyện voi

3.     Lão Bà la môn và các con

4.     Ăn uống điều độ

5.     Chú tiểu và dạ xoa

6.     Con voi sa lầy

7.     Voi làm thị giả Phật

8.     Ma vương cám dỗ Phật

PHẨM XXIV: THAM ÁI

1.     Con cá vàng

2.     Con heo nái tơ

3.     Thầy Tỳ-kheo bỏ đạo

4.     Ngôi nhà tù

5.     Sắc đẹp phù du

6.     Chàng trai có cô vợ diễn viên nhào lộn

7.     Xạ thủ trẻ tài ba

8.     Ma vương chẳng nhát được La hầu la

PHẨM XXV: TỲ KHEO

1.     Giữ gìn ngũ căn

2.     Thầy ty-kheo giết ngỗng

3.     Thầy tỳ-kheo không giữ gìn mồm miệng

4.     Bằng sự tinh tấn làm vinh dự cho Phật

5.     Thầy Tỳ kheo lạc bầy

6.     Người Ba la môn  cúng dường năm lần thành quả đầu tiên

7.     Đảng cướp đi tu

8.     Cỏ úa hoa phai

9.     Vị sa-môn nhàn tịnh

10.                        Vị sa môn và chiếc khố rách

11.                        Người thấy chánh pháp là thấy ta

12.                        Vị sa môn và Long vương

PHẨM XVI: BÀLA MÔN

1.     Balamôn đại hỷ

2.     Thế nào là hai trạng thái?

3.     Thế nào là bờ kia?

4.     Thế nào là Bà la môn

5.     Đức Phật sáng ngời

6.     Thế nào là Tỳ-kheo

7.     Đức nhẫn nại chinh phục sự tàn ác

8.     Ngài di mẫu thọ giới

9.     Tôn kính người đáng tôn kính

10.                        Thế nào là ba la môn

11.                        Người Bà La môn gian xảo

12.                        Bà Kisa Gotami..

13.                        Thế nào là Bà la môn

14.                        Diễn viên xiếc Uggasena

15.                         Tranh cãi về sức kéo

16.                        Đức Thế tôn chế ngự kẻ sân hận

17.                        Tôn giả Xá lợi phất bị mẹ mắng

18.                        A la hán có phàm thân hay không?

19.                        Ngưòi nô lệ trút gánh nặng

20.                         Khema trí tuệ

21.                        Vị Samôn và thiên thần

22.                        Vị sa môn và người đàn bà

23.                        Bốn vị sa di

24.                        Tôn giả Đại bàn dặc có sân giận hay không?

25.                        Sức mạnh tập khí

26.                        Thầy Ty-kheo kết tội trộm cắp

27.                        Tôn giả xá lợi phất bị hiểu lầm

28.                        Tôn giả Mục kiền liên bị hiêuỷ lầm

29.                        Bỏ cả tốt lẫn xấu

30.                        Tôn giả Nguyệt quang

31.                        Bảy năm trong bụng mẹ

32.                        Cô gái giang hồ quyến rũ thầy Tỳ-kheo Sundarasamudda

33.                        Jotika và Jatila

34.                        Vua A-xà thế đánh chiếm âu đài Jotika

35.                        Người diễn kịch câm xuất ggia làm sa môn

36.                        Ngươi diễn kịch câm xuất gia làm sa môn

37.                        Người gõ đầu lâu

38.                        Ông bà Visakha

39.                        Anguimala vô não

40.                        Phạm hạnh của thí chủ

Phần kết

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Trung Bộ tập 2
Kinh Trung Bộ tập 2
Kinh Tạp A Hàm tập 1
Kinh Tạp A Hàm tập 1
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 1
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 1
Kinh Trung A Hàm tập 1
Kinh Trung A Hàm tập 1
Kinh Tăng Chi Bộ tập 1
Kinh Tăng Chi Bộ tập 1
Kinh Trung Bộ tập 1
Kinh Trung Bộ tập 1
Kinh Tương Ưng bộ tập 1
Kinh Tương Ưng bộ tập 1
Kinh Tiểu Bộ tập 1
Kinh Tiểu Bộ tập 1
Kinh Trường Bộ tập 1
Kinh Trường Bộ tập 1
Kinh Trường A Hàm tập 2
Kinh Trường A Hàm tập 2
Kinh Trường A Hàm tập1
Kinh Trường A Hàm tập1
Đại tạng kinh Việt Nam-Nam Truyền- Kinh Trung Bộ tập 2
Đại tạng kinh Việt Nam-Nam Truyền- Kinh Trung Bộ tập 2