Tìm Sách

Kinh Tạng >> Nhân quả quá khứ hiện tại kinh


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Nhân quả quá khứ hiện tại kinh
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Nguyên Lộc - Nhất Nghiêm
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 294
 • Nhà xuất bản : NXB Phương Đông
 • Năm xuất bản : 2007
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 1201000007555
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

NHÂN QUẢ QUÁ KHỨ

HIỆN TẠI KINH

NGUYÊN LỘC – NHẤT NGHIÊM dịch

THÍCH NGUYÊN CHƠN hiệu đính

Nhà xuất bản Phương Đông

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Trung Bộ tập 2
Kinh Trung Bộ tập 2
Kinh Tạp A Hàm tập 1
Kinh Tạp A Hàm tập 1
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 1
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 1
Kinh Trung A Hàm tập 1
Kinh Trung A Hàm tập 1
Kinh Tăng Chi Bộ tập 1
Kinh Tăng Chi Bộ tập 1
Kinh Trung Bộ tập 1
Kinh Trung Bộ tập 1
Kinh Tương Ưng bộ tập 1
Kinh Tương Ưng bộ tập 1
Kinh Tiểu Bộ tập 1
Kinh Tiểu Bộ tập 1
Kinh Trường Bộ tập 1
Kinh Trường Bộ tập 1
Kinh Trường A Hàm tập 2
Kinh Trường A Hàm tập 2
Kinh Trường A Hàm tập1
Kinh Trường A Hàm tập1
Đại tạng kinh Việt Nam-Nam Truyền- Kinh Trung Bộ tập 2
Đại tạng kinh Việt Nam-Nam Truyền- Kinh Trung Bộ tập 2