Tìm Sách

Giảng Luận >> Lời pháp vàng ngọc


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Lời pháp vàng ngọc
 • Tác giả : Thượng Nhân Lão Pháp Sư Tịnh Không
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 223
 • Nhà xuất bản : Đồng Nai
 • Năm xuất bản : 2010
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 120100000010094
 • OPAC : 10094
 • Tóm tắt :

Lời Pháp Vàng Ngọc

Thượng Nhân Lão Pháp Sư Tịnh Không

Mục Lục

Tiểu sử Hòa thượng Tịnh Không

Phật Học vấn đáp

Nhập tri kiến Phật

Nghe kinh quan trọng

Y giáo phụng hành

Vì sao niệm Phật không vãng sanh

Việc lớn sanh tử

Nhân quả

Học đạo thánh nhân

Vu lan bàn về lý luận và sự thật việc siêu độ

Vì sao phải siêu độ vong nhân

Pháp môn niệm Phật

Chánh tri chánh kiến

Đệ tử quy giảng giải

Hóa giải lòng oán thù sâu nặng

Giáo dục phong thủy vận mạng

Gió dục tố chất trẻ thơ

Phương pháp dạy con khi mang thai

Chúng sanh vô biên thề nguyện độ

Văn phát nguyện sám hối.

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn