Tìm Sách

Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục >> Sử 33 vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Sử 33 vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa
 • Tác giả : HT. Thích Thanh Từ soạn dịch
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 196
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2007
 • Phân loại : Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục
 • MCB : 12010000011451
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

SỬ 33 VỊ TỔ

THIỀN TÔNG ẤN-HOA

Soạn giả: Thích Thanh Từ

tái bản lần thứ ba

2007

 

            Thiền sư là người ra đi không lưu lại dấu vết. Vì thế, chúng ta muốm tìm lại lịch sử các Ngài thật là việc khó khăn vô cùng.

            Hơn nữa, những phần lịch sử còn ghi chép lại về niên đại, nhiều bản so lại sai lệch quá xa; về cốt truyện, mang đầy màu sắc huyền bí, che lấp hết sự thật.

            Song, cây có cội nước có nguồn, chúng ta là kẻ hậu học không có quyền quên lãng Tổ tông của chúng ta. Do đó, buộc lòng chúng tôi phải cố gắng soạn dịch bộ sử này.

            Tuy nhiên, trước chúng tôi đã có vài nhà soạn dịch, như hội Từ Bi Âm…Nhưng trong ấy vẫn còn mang đầy sắc thái huyền bí, và quá sơ sài.

            Bộ sử này, chúng tôi y cứ trong các bộ: 1- Cảnh Đức Truyền Đăng Lục; 2- Truyền Pháp Chánh Tông Ký; 3- Cao Tăng Truyện; 4- Phật Tổ Thống Tải; 5- Chỉ Nguyệt Lục, đối chiếu soạn dịch.  Mặc dù có nhiều tài liệu, song vẫn thiếu thốn và đơn sơ.

            Bởi những khó khăn trên, nên trong bộ sử này có những chỗ sơ sót, mong quý độc giả lượng thứ.

                                                                                                        Soạn giả kính

                                                                                                  THÍCH THANH TỪ

Tu viện Chơn Không, Trung Thu 1971

 

MỤC LỤC

TỔ ẤN ĐỘ

 

1. Tổ Ma Ha Ca Diếp

2. Tổ A Nan

3. Tổ Thương Na Hòa Tu

4. Tổ Ưu Ba Cúc Đa

5. Tổ Đề Đa Ca

6. Tổ Di Dá Ca

7. Tổ Bà Tu Mật

8. Tổ Phật Đà Nan Đề

9. Tổ Phục Đà Mật Đa

10. Tổ Hiếp Tôn Giả

11. Tổ Phú Na Dạ Xa

12. Tổ Mã Minh

13. Tổ Ca Tỳ Ma La

14. Tổ Long Thọ

15. Tổ Ca Na Đề Bà

16. Tổ La Hầu La Đa

17. Tổ Tăng Già Nan Đề

18. Tổ Già Da Xá Đa

19. Tổ Cưu Ma La Đa

20. Tổ Xà Dạ Đa

21. Tổ Bà Tu Bàn Đầu

22. Tổ Ma Noa La

23. Tổ Hạc Lặc Na

24. Tổ Sư Tử

25. Tổ Bà Xá Tư Đa

26. Tổ Bất Như Mật Đa

27. Tổ Bát Nhã Đa La

28. Tổ Bồ Đề Đạt Ma

 

TỔ TRUNG HOA

 

29. Tổ Huệ Khả

30. Tổ Tăng Xán

31. Tổ Đạo Tín

32. Tổ Hoằng Nhẫn

33. Tổ Huệ Năng

Các sách khác thuộc Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục

50 năm nhìn lại phong trào Phật giáo miền nam1963-2013
50 năm nhìn lại phong trào Phật giáo miền nam1963-2013
Danh nhân văn hóa Phật giáo Việt Nam đương đại
Danh nhân văn hóa Phật giáo Việt Nam đương đại
Tra Am và sư Viên Thành
Tra Am và sư Viên Thành
Việt Nam Phật Giáo Sử Luận
Việt Nam Phật Giáo Sử Luận
Thiền Sư Tăng Hội
Thiền Sư Tăng Hội
Trí Đức Văn Lục
Trí Đức Văn Lục
Hòa THượng Tuyên Hóa Khai Thị - Quyển 1
Hòa THượng Tuyên Hóa Khai Thị - Quyển 1
Thiền sư Việt Nam
Thiền sư Việt Nam
Truyện vua A Dục
Truyện vua A Dục
Triệu Châu Ngữ Lục
Triệu Châu Ngữ Lục
Trần Nhân Tông Với Thiền Phái Trúc Lâm
Trần Nhân Tông Với Thiền Phái Trúc Lâm
Hướng về sơ tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông
Hướng về sơ tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông