Tìm Sách

Giảng Luận >> Thông Điệp Đức Phật Ra Đời


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thông Điệp Đức Phật Ra Đời
 • Tác giả : Thích Thông Phương
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 66
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2004
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000011932
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

THÔNG ĐIỆP ĐỨC PHẬT RA ĐỜI

THÍCH THÔNG PHƯƠNG

THIỀN VIỆN TRÚC LÂM

 

NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Lời Mở Đầu

Thông Điệp Đức Phật Ra Đời, đây là ánh sáng cho thế gian, khiến người thức tỉnh dậy, thấy rõ lẽ thật của kiếp sống này mà từ lâu đã bị che phủ. Tiếp nhận được ánh sáng ấy sẽ giúp cho người mở sáng mắt trí tuệ và có đời sống chuyển hóa an vui hơn.

Điều này cần được thể nghiệm nơi người. Giá trị thực không phải ở trên trang giấy mực, hay ngôn từ suông.

Và đây, ánh sáng ấy đang đến với mỗi người!

 

    Yên Tử, đầu xuân 2004

                Kính ghi

           THÍCH THÔNG PHƯƠNG

 

 MỤC LỤC

 

1. Lời nói đầu

2. Thông Điệp Đức Phật Ra Đời

3. Ứng Dụng Lý Vô Thường Vào Cuộc Sống

4. Tinh Thần Giác Ngộ Của Đạo Phật

5. Tìm Chân Lý

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn