Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh Viên Giác

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Viên Giác
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Thích Thiện Hoa
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 190
 • Nhà xuất bản : Hương Đạo
 • Năm xuất bản : 1959
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 12010000002179
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Kinh Viên Giác

(Phiên dịch và chú giải)

Dịch giả: Sa Môn Thích Thiện Hoa

In lần thứ nhất 1959

Hương Đạo Xuất bản

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2