Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh Viên Giác

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Viên Giác
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Thích Thiện Hoa
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 190
 • Nhà xuất bản : Hương Đạo
 • Năm xuất bản : 1959
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 12010000002179
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Kinh Viên Giác

(Phiên dịch và chú giải)

Dịch giả: Sa Môn Thích Thiện Hoa

In lần thứ nhất 1959

Hương Đạo Xuất bản

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Trung Bộ tập 2
Kinh Trung Bộ tập 2
Kinh Tạp A Hàm tập 1
Kinh Tạp A Hàm tập 1
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 1
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 1
Kinh Trung A Hàm tập 1
Kinh Trung A Hàm tập 1
Kinh Tăng Chi Bộ tập 1
Kinh Tăng Chi Bộ tập 1
Kinh Trung Bộ tập 1
Kinh Trung Bộ tập 1
Kinh Tương Ưng bộ tập 1
Kinh Tương Ưng bộ tập 1
Kinh Tiểu Bộ tập 1
Kinh Tiểu Bộ tập 1
Kinh Trường Bộ tập 1
Kinh Trường Bộ tập 1
Kinh Trường A Hàm tập 2
Kinh Trường A Hàm tập 2
Kinh Trường A Hàm tập1
Kinh Trường A Hàm tập1
Đại tạng kinh Việt Nam-Nam Truyền- Kinh Trung Bộ tập 2
Đại tạng kinh Việt Nam-Nam Truyền- Kinh Trung Bộ tập 2