Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh Viên Giác

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Viên Giác
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Thích Thiện Hoa
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 190
 • Nhà xuất bản : Hương Đạo
 • Năm xuất bản : 1959
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 12010000002179
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Kinh Viên Giác

(Phiên dịch và chú giải)

Dịch giả: Sa Môn Thích Thiện Hoa

In lần thứ nhất 1959

Hương Đạo Xuất bản

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Đại tạng kinh Việt Nam-Nam Truyền- Kinh Trung Bộ tập 1
Đại tạng kinh Việt Nam-Nam Truyền- Kinh Trung Bộ tập 1
Những bài kinh tụng hàng ngày
Những bài kinh tụng hàng ngày
Kinh Viên Giác giảng giải
Kinh Viên Giác giảng giải
Kinh Lăng Già Tâm Ấn giảng giải
Kinh Lăng Già Tâm Ấn giảng giải
Kinh Đại Nhật (tập một)
Kinh Đại Nhật (tập một)
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Tập 1
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Tập 1
Kim Cang Tam Muội Kinh
Kim Cang Tam Muội Kinh
Kinh Đạo Hành Bát Nhã
Kinh Đạo Hành Bát Nhã
Kinh Ẩn-Dụ
Kinh Ẩn-Dụ
Trưởng Lão Ni kệ
Trưởng Lão Ni kệ
Kinh An ban thủ ý lược giải
Kinh An ban thủ ý lược giải
Lời Phật dạy (kinh Pháp Cú Dhammapada)
Lời Phật dạy (kinh Pháp Cú Dhammapada)