Tìm Sách

Kinh Tạng >> Pháp Hoa Quốc Ngữ Kinh


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Pháp Hoa Quốc Ngữ Kinh
 • Tác giả : Pháp Liên
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt - Hoa
 • Số trang : 411
 • Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2006
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 12010000007763
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Pháp Hoa Quốc Ngữ Kinh

Pháp Liên

Lê Mạnh Thát

Vietnam Buddhist University

Tựa

Việc dịch và giải thích kinh truyện Phật giáo bằng thơ tiếng Việt còn lại không nhiều. Từ thế kỷ XIV-XV ta có bản dịch văn xuôi kinh Báo phụ mẫu ân trọng của Thiền sư ViênThái in vào khoảng những năm 1442. Rồi thế kỷ XVI Thọ Tiên Diển Khánh đã diễn tích Phật Bà Quan Âm ra thơ thành tác phẩm Nam Hải Quan Âm Phật sự tích ca. Tiếp đến thế kỷ thứ XVII với sự nghiệp dịch giải của Minh Châu Hương Hải (1628-1715) một loạt các tác phẩm kinh điển Phật giáo bằng văn xuôi tiếng Việt ra đời. Nhưng phải đợi đến cuối thế kỷ thứ XVII đầu thế kỷ thứ XVIII nhiều tác phẩm kinh truyện bằng thơ mới xuất hiện. Chẳng hạn, ta có Nam Hảii Quan ÂmĐạt Na thái tử hạnh của Chân Nguyên (1647-1726). Rồi Xuất gia Sa di thập giới quốc âm viết xong năm Lê Bảo Thái thứ 7 (1726) của Như Trừng, Oai nghi quốc Ngữ của Như Thị và Phật quốc ký của Tính Quảng. Đến thế kỷ thứ XIX, Pháp Liên đã “giải âm” bản Diệu pháp liên hoa kinh do Cưu Ma La Thập dịch gọi là Pháp hoa quốc ngữ kinh vào năm 1848 và in lần đầu vào năm 1856.

Đây là một bản giải âm tương đối dài với 3214 câu thơ viết bằng thể lục bát, trong đó có chen 350 câu bằng thể song thất lục bát. Pháp hoa quốc ngữ kinh do thế đáng làm đối tượng nghiên cứu cho những người quan tâm đến lịch sử tư tưởng và văn học dân tộc, đặc biệt đến loại hình văn học dịch giải. Cho nên, chúng tôi công bố bản phiên âm cùng một nghiên cứu sơ bộ của chúng tôi về Pháp hoa quốc ngữ kinh, nhằm đáp ứng một phần nào về yêu cầu tìm hiểu vừa nói. Pháp Liên và Pháp hoa quốc ngữ kinh là một thể hiện nổ lực ấy. Để giúp người đọc có tài liệu tham khảo, chúng tôi cho in kèm theo nguyên bản tiếng quốc âm của bàn in năm Giáp Tý Khải Định thứ 9 (1924)

Mùa Phật Thành Đạo năm Nhâm Tuất (1982)

LÊ MẠNH THÁT

 

Nội Dung

ABSTRACT

On Phap Lien’s translation and interpretation of the Lotus sutra

TỰA

VỀ PHÁP HOA QUỐC NGỮ KINH

      I.        Tình trạng văn bản

    II.        Tác giả, năm soạn và tên gọi

   III.        Phân tích nội dung

  IV.        Vị trí văn học

    V.        Phương thức giải âm

            Phàm lệ

PHÁP HOA QUỐC NGỮ KINH

Tiểu dẫn

Tân san Pháp hoa giải âm kinh tự

Tựa

DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH TIẾT YẾU GIẢI ÂM QUYỂN CHI THƯỢNG

 1. Phẩm Tựa
 2. Phẩm Phương tiện
 3. Phẩm Thí dụ
 4. Phẩm Tín giải
 5. Phẩm Dược thảo
 6. Phẩm Thọ ký
 7. Phẩm Hóa thành dụ
 8. Phẩm Thọ ngũ bách đệ tử ký
 9. Phẩm Thọ học vô học nhân ký
 10. Phẩm Pháp sư
 11. Phẩm Hiện bảo tháp
 12. Phẩm Đề Bà Đạt Đa
 13. Phẩm Trì
 14. Phẩm An lạc hạnh
 15. Phẩm Tùng địa dũng xuất
 16. Phẩm Như Lai  thọ lượng
 17. Phẩm Phân biệt công đức
 18. Phẩm Tùy hỷ công đức
 19. Phẩm Pháp sư công đức
 20. Phẩm Thường bất khinh
 21. Phẩm Như Lai thần lực
 22. Phẩm Chúc lụy
 23. Phẩm Dược Vương
 24. Phẩm Diệu Âm
 25. Phẩm Phổ môn
 26. Phẩm Đà La Ni
 27. Phẩm Diệu Trang Nghiêm
 28. Phẩm Phổ Hiền

            Tổng kết

PHÁP HOA QUỐC ÂM BẠT HẬU

PHÁP LIÊN PHÁP HOA QUỐC NGỮ KINH

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Trung Bộ tập 2
Kinh Trung Bộ tập 2
Kinh Tạp A Hàm tập 1
Kinh Tạp A Hàm tập 1
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 1
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 1
Kinh Trung A Hàm tập 1
Kinh Trung A Hàm tập 1
Kinh Tăng Chi Bộ tập 1
Kinh Tăng Chi Bộ tập 1
Kinh Trung Bộ tập 1
Kinh Trung Bộ tập 1
Kinh Tương Ưng bộ tập 1
Kinh Tương Ưng bộ tập 1
Kinh Tiểu Bộ tập 1
Kinh Tiểu Bộ tập 1
Kinh Trường Bộ tập 1
Kinh Trường Bộ tập 1
Kinh Trường A Hàm tập 2
Kinh Trường A Hàm tập 2
Kinh Trường A Hàm tập1
Kinh Trường A Hàm tập1
Đại tạng kinh Việt Nam-Nam Truyền- Kinh Trung Bộ tập 2
Đại tạng kinh Việt Nam-Nam Truyền- Kinh Trung Bộ tập 2