Tìm Sách

Giảng Luận >> Luận giải thi tụng mười bức tranh chăn trâu


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Luận giải thi tụng mười bức tranh chăn trâu
 • Tác giả : Thiền Sư Quảng Trí
 • Dịch giả : Thích Thanh Từ
 • Ngôn ngữ : Việt - Hoa
 • Số trang : 545
 • Nhà xuất bản : NXB TP. HCM
 • Năm xuất bản : 1999
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000007429
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

LUẬN GIẢI THI TỤNG

MƯỜI BỨC TRANH  CHĂN TRÂU

THIỂN SƯ QUẢNG TRÍ

THÍCH THANH TỪ Giảng giải

NXB .TP. HCM 1999

 

LỜI DẪN

 

Quyển THẬP MỤC NGƯU ĐỒ TỤNG LUẬN GIẢI hay Luận Giải Thi Tụng Mười Bức Tranh Chăn Trâu của Thiền sư Quảng Trí đời Lê, trước đây được Phật tử Trần Đình Sơn dịch và chú thích. Nay có bản dịch của Thông Phương và chúng tôi giảng ngay trong bản mới dịch này

Thiền sư Quảng Trí ở đời vua Lê Dụ Tông, thời Lê trung hưng. Rất tiếc là tiểu sử của Ngài và chùa Ngài ở chưa tìm được. Đây là một thiếu sót trong sử Phật giáo Việt Nam, do vì các nhà ghi sử thời Lê trọng Nho khinh Phật nên không nêu cái hay của nhà Phật, khiến cho phần sử liệu Phật học thiếu sót nhiều.

Bản Luận Giải Thi Tụng Mười Bức Tranh Chăn Trâu của Thiền sư Quảng Trí là một vinh hạnh cho nền Phật học Việt Nam. Bản này không tìm thấy trong các thư viện, nhưng Phật tử Trần Đình Sơn có được là do người bạn ở Đà Lạt tặng. Khi ông dịch bản này và phát hành thì chúng tôi có được bản chữ Hán. Xem kỹ lại chúng tôi thấy rất hay nên mới đem vào chương trình học, để chúng ta thấy rằng mãn đời Trần đến đời Lê vẫn có những Thiền sư xuất sắc chớ không phải là bặt dấu. Song vì chúng tôi không tìm ra tư liệu nên đành đề quên đi.

 

MỤC LỤC

 

·        Lời dẫn

·        Biểu dâng vua Lê Dụ Tông

·        Lời tựa Tranh chăn trâu

LUẬN GIẢI VỀ LỜI TỤNG TRANH CHĂN TRÂU

Phần I :

-         Nói thẳng về chưa chăn

-         Luận thẳng về chưa chăn

-         Nói thẳng về mới điều phục

-         Luận thẳng về mới điều phục

Phân II

-         Vấn đáp về các Tranh Chăn Trâu

-         Luận giải Các Bài Tụng Tranh Chăn Trâu của Thiền sư Phổ Minh

1.     Chưa chăn

2.     Mới điều phục

3.     Chịu phục

4.     Quay đầu

5.     Thuần phục

6.     Không ngại

7.     Buông mặc tính

8.     Cùng quên

9.     Soi một mình

10.             Dứt bặt cả hai

-         Tổng luận về tướng Viên Giác Tịch Quang và Thế Chân Không Diệu Hữu

-         Tổng kết

Phụ bản chữ Hán

 

 

 

 

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Tịnh Độ chánh tông
Tịnh Độ chánh tông
Thanh Tịnh Đạo
Thanh Tịnh Đạo
Thành Thật Luận
Thành Thật Luận
Luận Thành Duy Thức
Luận Thành Duy Thức
Bước đầu vào đạo: Tu Hoa Nghiệm thập tín
Bước đầu vào đạo: Tu Hoa Nghiệm thập tín
Lời pháp vàng ngọc
Lời pháp vàng ngọc
Lược giải kinh Pháp Hoa
Lược giải kinh Pháp Hoa
Chiến Thắng Ác Ma
Chiến Thắng Ác Ma
Phật thuyết Tứ Thập Nhị Chương kinh
Phật thuyết Tứ Thập Nhị Chương kinh
Những bài giảng về Hoằng Pháp & Trụ trì
Những bài giảng về Hoằng Pháp & Trụ trì
Sơ Đẳng Phật Học Giáo Khoa Thư
Sơ Đẳng Phật Học Giáo Khoa Thư
Pháp lạc
Pháp lạc