Tìm Sách

Giảng Luận >> Chánh Pháp và Hạnh Phúc (Tuyển tập)


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Chánh Pháp và Hạnh Phúc (Tuyển tập)
 • Tác giả : HT. Thích Minh Châu
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 321
 • Nhà xuất bản : Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam
 • Năm xuất bản : 1996
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000008219
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

CHÁNH PHÁP VÀ HẠNH PHÚC

(Tuyển tập)

Thích Minh Châu

Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam

ấn hành – 1996

Lời nói đầu

Đây là Tuyển tập thứ hai[*] của chúng tôi nhan đề: “CHÁNH PHÁP VÀ HẠNH PHÚC”, muốn nói đến Pháp lạc đã thấm nhuần sâu đậm mọi người được tiếp cận với giáo pháp  của đức Bổn Sư. Các bài này trải qua một thời gian khá dài, từ khi chúng tôi làm Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh cho đến khi làm Viện chủ Thiền Viện Vạn Hạnh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Trong thời gian ấy, khi nào có dịp tổ chức các lễ Phật đản, Vu-lan, Thành Đạo, hay có các cuộc hội thảo về đạo đức, về giáo dục đó là những dịp chúng tôi nói chuyện với Phật tử, và chính nhờ các cuộc nói chuyện này, Tuyển tập được sưu tầm và ra mắt các Phật tử. Các tư liệu sử dụng trong tuyển tập này phần nhiều lấy từ Nikàya, và đặc biệt tập Trung Bộ Kinh, một bộ kinh rất súc tích, rất phong phú, rất trung thành với những lời dạy căn bản của Đức Phật.

Tuy rằng có sự cố gắng trình bày những lời dạy của đức Phật dưới nhiều khía cạnh khác nhau, chúng tôi vẫn cảm thấy thiếu sót, thiếu thốn nhiều. Hiển nhiên, đối với mỗi người, chỉ có tự mình tìm đọc, tự mình suy tư, tự mình nghiên cứu, tự mình đánh giá mới có thể nhận ra giá trị phi thường của những lời Phật dạy.

Phật lịch 2539

TP.HCM, ngày 10 tháng 1 năm 1996

Thích Minh Châu[*]
Tuyển tập đầu: “Hảy Tự Mình Thắp Đuốc Lên Mà Đi

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Tịnh Độ chánh tông
Tịnh Độ chánh tông
Thanh Tịnh Đạo
Thanh Tịnh Đạo
Thành Thật Luận
Thành Thật Luận
Luận Thành Duy Thức
Luận Thành Duy Thức
Bước đầu vào đạo: Tu Hoa Nghiệm thập tín
Bước đầu vào đạo: Tu Hoa Nghiệm thập tín
Lời pháp vàng ngọc
Lời pháp vàng ngọc
Lược giải kinh Pháp Hoa
Lược giải kinh Pháp Hoa
Chiến Thắng Ác Ma
Chiến Thắng Ác Ma
Phật thuyết Tứ Thập Nhị Chương kinh
Phật thuyết Tứ Thập Nhị Chương kinh
Những bài giảng về Hoằng Pháp & Trụ trì
Những bài giảng về Hoằng Pháp & Trụ trì
Sơ Đẳng Phật Học Giáo Khoa Thư
Sơ Đẳng Phật Học Giáo Khoa Thư
Pháp lạc
Pháp lạc