Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh Diệu Pháp Liên Hoa


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Nguyên Hồng
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 406
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2004
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 1201000007125
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

NGUYÊN HỒNG dịch (406 trang)

NXB TÔN GIÁO

MỤC LỤC

                                     PHẨM:

1.            TỰA

2.            PHƯƠNG TIỆN

3.            THÍ DỤ

4.            TÍN GIẢI

5.            DƯỢC THẢO DỤ

6.            THỤ KÝ

7.            VÍ DỤ HÓA THÀNH

8.            THỤ KÝ TRĂM ĐỆ TỬ

9.            THỤ KÝ CHO BẬC HỌC VÀ VÔ HỌC

10.       PHÁP SƯ

11.       HIỆN BỬU THÁP

12.       ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA

13.       TRÌ

14.       AN LẠC HẠNH

15.       TÙNG ĐỊA DŨNG XUẤT

16.       NHƯ LAI THỌ LƯỢNG

17.       PHÂN BIỆT CÔNG ĐỨC

18.       TÙY HỶ CÔNG ĐỨC

19.       PHÁP SƯ CÔNG ĐỨC

20.       THƯỜNG BẤT KHINH BỒ TÁT

21.       NHƯ LAI THẦN LỰC

22.       CHÚC LỤY

23.       DƯỢC VƯƠNG- BẢN SỰ

24.       DIỆU ÂM BỒ TÁT

25.       QUÁN THẾ ÂM - PHỔ MÔN

26.       ĐÀ LA NI

27.       DIỆU TRANG NGHIÊM

28.       PHỔ HIỀN –KHUYẾN PHÁT

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Đại tạng kinh Việt Nam-Nam Truyền- Kinh Trung Bộ tập 1
Đại tạng kinh Việt Nam-Nam Truyền- Kinh Trung Bộ tập 1
Những bài kinh tụng hàng ngày
Những bài kinh tụng hàng ngày
Kinh Viên Giác giảng giải
Kinh Viên Giác giảng giải
Kinh Lăng Già Tâm Ấn giảng giải
Kinh Lăng Già Tâm Ấn giảng giải
Kinh Đại Nhật (tập một)
Kinh Đại Nhật (tập một)
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Tập 1
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Tập 1
Kim Cang Tam Muội Kinh
Kim Cang Tam Muội Kinh
Kinh Đạo Hành Bát Nhã
Kinh Đạo Hành Bát Nhã
Kinh Ẩn-Dụ
Kinh Ẩn-Dụ
Trưởng Lão Ni kệ
Trưởng Lão Ni kệ
Kinh An ban thủ ý lược giải
Kinh An ban thủ ý lược giải
Lời Phật dạy (kinh Pháp Cú Dhammapada)
Lời Phật dạy (kinh Pháp Cú Dhammapada)