Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh Diệu Pháp Liên Hoa


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Nguyên Hồng
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 406
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2004
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 1201000007125
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

NGUYÊN HỒNG dịch (406 trang)

NXB TÔN GIÁO

MỤC LỤC

                                     PHẨM:

1.            TỰA

2.            PHƯƠNG TIỆN

3.            THÍ DỤ

4.            TÍN GIẢI

5.            DƯỢC THẢO DỤ

6.            THỤ KÝ

7.            VÍ DỤ HÓA THÀNH

8.            THỤ KÝ TRĂM ĐỆ TỬ

9.            THỤ KÝ CHO BẬC HỌC VÀ VÔ HỌC

10.       PHÁP SƯ

11.       HIỆN BỬU THÁP

12.       ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA

13.       TRÌ

14.       AN LẠC HẠNH

15.       TÙNG ĐỊA DŨNG XUẤT

16.       NHƯ LAI THỌ LƯỢNG

17.       PHÂN BIỆT CÔNG ĐỨC

18.       TÙY HỶ CÔNG ĐỨC

19.       PHÁP SƯ CÔNG ĐỨC

20.       THƯỜNG BẤT KHINH BỒ TÁT

21.       NHƯ LAI THẦN LỰC

22.       CHÚC LỤY

23.       DƯỢC VƯƠNG- BẢN SỰ

24.       DIỆU ÂM BỒ TÁT

25.       QUÁN THẾ ÂM - PHỔ MÔN

26.       ĐÀ LA NI

27.       DIỆU TRANG NGHIÊM

28.       PHỔ HIỀN –KHUYẾN PHÁT

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Pháp Hoa quốc ngữ kinh
Pháp Hoa quốc ngữ kinh
Kinh Thắng Man
Kinh Thắng Man
Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm
Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm
Nghi thức tụng niệm
Nghi thức tụng niệm
Pháp hội tam tụ luật nghi
Pháp hội tam tụ luật nghi
Phật nói kinh công đức ruộng phước
Phật nói kinh công đức ruộng phước
Đại Bi chú giảng giải
Đại Bi chú giảng giải
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt
Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt
Kinh Pháp cú thí dụ
Kinh Pháp cú thí dụ
Chuyện Ngạ Quỷ
Chuyện Ngạ Quỷ
Kinh Kim Quang Minh- Nghi thức tụng niệm
Kinh Kim Quang Minh- Nghi thức tụng niệm