Tìm Sách

Văn Hóa -Văn Học Việt Nam >> Thượng Chi Văn Tập


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thượng Chi Văn Tập
 • Tác giả : Phạm Quỳnh
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 307
 • Nhà xuất bản : Bộ Quốc Gia Giáo Dục
 • Năm xuất bản : 1962
 • Phân loại : Văn Hóa -Văn Học Việt Nam
 • MCB : 1201000006485
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

THƯỢNG CHI VĂN TẬP-TẬP I

PHẠM QUỲNH (307 trang)

BỘ QUỐC GIA GIÁO DỤC

Mã sách MBC : 6485

LỜI NÓI ĐẦU

Năm 1943, thể theo lời yêu cầu của một  số đông độc giả, nhà văn Phạm Quỳnh đã chọn lọc và nhuận chính một số bài của ông đang trong tạp chí NAM PHONG, rồi cho in thành một bộ sách 5 cuốn, gọi là bộ “THƯỢNG CHI VĂN TẬP”.

Bộ sách này gồm những bài mà Ông Phạm Quỳnh đã khiêm nhượng cho là “nghe được”. Thật ra ai đã đọc qua bộ THƯỢNG CHI VĂN TẬP cũng phải nhận rằng hầu hết các bài bình luận, dịch thuật và khảo cứu của ông đều có giá trị chắc chắn.

Ngày nay, thể theo lời yêu cầu của một số đông trí thức và với sự chấp thuận của Bộ Quốc Gia Giáo Dục, chúng tôi cho tái bản bộ “THƯỢNG CHI VĂN TẬP”, với niềm tin tưởng rằng các giới, học giả, giáo sư và sinh viên đã tìm thấy ở bộ sách này một tài liệu phong phú, vừa có giá trị tham khảo, vừa đánh dấu một giai đoạn văn học sử nước nhà.

Trong việc ấn hành, ngoài ít danh từ lỗi thời như Annam, Đại Pháp, Quan Toàn Quyền v.v… đã được tu chỉnh, bộ THƯỢNG CHI VĂN TẬP đã được  in lại đúng theo nguyên văn của tác giả.

Sau bộ THƯỢNG CHI VĂN TẬP, chúng tôi hy vọng có thể tiếp tục tái bản những công trình khảo cứu giá trị của những học giả thời tiền chiến, hầu góp một phần nhỏ vào công cuộc bảo tồn kho tàng văn học Việt Nam.

Sở Tu Thư, Dịch Thuật vá Ấn Loát

 

MỤC LỤC

Tự ngôn

1.       Nghĩa vụ là gì?

2.       Sự giáo dục của đàn bà con gái

3.       Thơ ta thơ tây

4.       Văn quốc ngữ

5.       Nghĩa vụ làm báo

6.       Khái luận về văn minh học thuật nước Pháp

7.       “Cái nghĩa chết” (bình luận tiểu thuyết)

8.       Hội Hàn lâm nước Pháp

9.       Nghĩa gia tộc (bình luận tiểu thuyết)

10.  “Chúa bể”

11.  “ Phục thù cho cha”

12.  Thơ Baudelaire

13.  Triết học là gì?

14.  Triết học nứơc pháp

15.  Descartes, tổ triết học nước Pháp

16.  Đẹp là gì?

17.  Một nhà khoa học đại danh của nước Pháp marcelin Berthelot

18.  Văn thuyết

THƯỢNG CHI VĂN TẬP -TẬPII

PHẠM QUỲNH (328 trang)

BỘ QUỐC GIA GIÁO DỤC

Mã sách MBC : 6486

MỤC LỤC

-         Lời văn đẹp tư tưởng hay

-         Dịch Pháp văn I

-         Tựa bài “Tế Tướng - sĩ văn”

-         Phê bình thơ văn mới “Một tấm lòng”

-         Sử luận

-         Sử học chuyên luận

-         Chữ Nho với chữ Quốc ngữ

-         Tiếng Việt nam có cần phải hợp nhất không?

-         Đã nên làm từ điển VN chưa?

-         Trẩy chùa Hương

-         Chữ Pháp có dùng làm quốc văn VN được không?

-         Khổng Phu Tử Luận

-         Đạo đức đã đến ngày từ chức chăng?

-         Thế lực của đồng tiền

-         Một nhà văn tả thực: Guy de Maupassant

-         Danh dự luận

-         Tịch mịch

THƯỢNG CHI VĂN TẬP - TẬP III

PHẠM QUỲNH (305 trang)

Mã sách MBC : 6487

BỘ QUỐC GIA GIÁO DỤC &PHÁI BỘ KINH TẾ HOA KỲ ẤN HÀNH- TẠI VN

MỤC LỤC

-         Mỹ thuật Việt Nam

-         Vấn đề tiến hóa các dân tộc

-         Lăng tẩm Huế cùng văn hóa cũ nước Nam

-         Truyện Kiều

-         Lỡ độ đường ( Bình luận tiểu thuyết)

-         Đông Á  Tây Âu và văn minh có thể dung hòa được không?

-         Đông Á với Tây Âu

-         Viếng ông Tuyết Trang

-         Gia tộc luận

-         Khảo về ngân hàng

-         Bàn về tiểu thuyết

-         Bàn về diễn thuyết

-         Bình phẩm vè tiểu thuyết “De la rizìere à la montagne”

-         Cùng các phái viên Nam kỳ

 

 THƯỢNG CHI VĂN TẬP- TẬP IV

Mã sách MBC : 6488

PHẠM QUỲNH (327 trang)

BỘ QUỐC GIA GIÁO DỤC

MỤC LỤC

Phật giáo lược khảo

Khổng giáo luận

Văn minh luận

Độc thư cứu quốc

Một sự thí nghiệm đã nên công

Bàn về sách “Nước Nam đời xưa”

Tục ngữ ca dao

Thơ cho bạn

Thơ là gì

Các sách khác thuộc Văn Hóa -Văn Học Việt Nam

Cung oán ngâm khúc
Cung oán ngâm khúc
Di tích lịch sử văn hóa Việt Nam
Di tích lịch sử văn hóa Việt Nam
TRuyện Kiều văn xuôi dành cho người trẻ
TRuyện Kiều văn xuôi dành cho người trẻ
Thơ vịnh Kiều
Thơ vịnh Kiều
Kim Van Kieu (English Translation)
Kim Van Kieu (English Translation)
Kim Vân Kiều Tome II
Kim Vân Kiều Tome II
Văn hóa tín ngưỡng và thực hành tôn giáo người Việt tập I
Văn hóa tín ngưỡng và thực hành tôn giáo người Việt tập I
Hoàng Như Mai văn tập
Hoàng Như Mai văn tập
Ức Trai thi tập
Ức Trai thi tập
Kim Vân Kiều
Kim Vân Kiều
Nhà văn Việt Nam hiện đại – Chân Dung và Phong Cách
Nhà văn Việt Nam hiện đại – Chân Dung và Phong Cách