Tìm Sách

Thiền >> Thiền Luận (Q. Thượng)


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thiền Luận (Q. Thượng)
 • Tác giả : Daisetz Teitaro Suzuki
 • Dịch giả : Trúc Thiên
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 662
 • Nhà xuất bản : Thành Phố Hồ Chí minh
 • Năm xuất bản : 1992
 • Phân loại : Thiền
 • MCB : 120100000012266
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

THIỀN LUẬN (QUYỂN THƯỢNG)

DAISETZTEITARO SUZUKI

TRÚC THIÊN dịch

Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh

LỜI NHÀ XUẤT BẢN

 Chúng ta đang đẩy mạnh chính sách "mở cửa", xây dựng và phát triển đất nước theo tinh thần "Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển". Tất yếu, chúng ta phải đồng thời kiên trì bảo vệ và phát huy nền văn hóa dân tộc, không thể khác. Chúng ta vô cùng tự hào về nền văn hóa Việt Nam đã hình thành và phát triển qua 4.000 năm lịch sử với nhiều đỉnh cao chói lọi, với một bản sắc sâu xa, mạnh mẽ.

          Tuy nhiên, muốn bảo vệ và pháy huy nền văn hóa dân tộc của chúng ta lên những đỉnh cao mới, bồi dưỡng tích cực bản sắc của nó xứng đáng với truyền thống Cha Ông, nhứt là trong thời đại ngày nay, trong một thời điểm lịch sử vô cùng phức tạp và đầy thử thách, chúng ta cần thiết tìm hiểu, nghiên cứu, nhận thức nghiêm túc và sâu sắc về nền văn hóa của chúng ta, về cội nguồn và bước đầu hình thành và phát triển của nó trải qua cả 4.000 lịch sử dựng nước và giữ nước, trải qua cả ngàn năm Bắc thuộc và trăm năm bị thực dân phương Tây xâm lược và thống trị.

          Do điều kiện địa lý và lịch sử, nền văn hóa của chúng ta hình thành và phát triển kế cận hóa nền văn hóa lớn lâu đời của loài người ở Trung Quốc và Ấn Độ, và trong dòng giao lưu văn hóa của nhiều dân tộc, bộ tộc láng giềng khác. Tổ tiên chúng ta đã tiếp cận tinh hoa của nhiều nền văn hóa khác nhau, đặc biệt của các nền văn hóa Trung Quốc, Ấn Độ, trải qua 4.000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Bởi vậy, chúng ta không thể không tìm hiểu, nghiên cứu, tham khảo nghiêm túc về các nền văn hóa phương Đông, các nền văn hóa Trung Quốc và Ấn Độ.

          Ngày nay chúng ta đều biết, càng ngày càng có đông các nhà văn hóa phương Tây mong muốn rút tỉa tinh hoa của các nền văn hóa phương Đông bồi bổ cho nền văn hóa của đất nước họ.

          Nhằm đáp ứng yêu cầu cần thiết nói trên của bạn đọc, chúng tôi đã lần lược giới thiệu các công trình sưu tầm, phiên dịch nghiên cứu công phu của các cụ Phan Bội Châu, Ngô Tất Tố, Nguyễn Văn Ngọc, Phan Kế Bính, Trần Trọng Kim, Nguyễn Đăng Thục, Toan Ánh, Nguyễn Duy Cẩn, Vương Hồng Sển, Giản Chi, Nguyễn Hiến Lê, v.v... Tiếp theo, chúng tôi giới thiệu với bạn đọc toàn bộ 3 quyển về "Thiền luận" của tác giả Daisetz Teitazo Suzuki (bản dịch của Trúc Thiên), một bộ sách tham khảo đầy đủ và có giá trị về Thiền.

          Mong rằng dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác và đường lối đổi mới của Đại hội VII Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta sẽ có thêm công cụ có ích để góp phần bảo vệ và phát triển văn hóa dân tộc, bảo vệ và phát huy bản sắc dân tộc Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng ta.

 

Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

MỤC LỤC

 

Luận một

THIỀN:  THUẬT TRỪNG TÂM VÀ KHAI PHÓNG NHÂN SINH (tổng luận)

Luận hai

THIỀN:  ĐẠO GIÁC NGỘ QUA KIẾN GIẢI TRUNG HOA

1. Sinh lực và tinh thần Phật giáo

2. Vài vấn đề huyết mạch của Phật giáo

3. Thiền và Ngộ

4. Giác Ngộ và Tự Do

5. Thiền và Dhyana

6. Thiền và kinh Lăng Già

7. Giáo lý Giác Ngộ trong pháp môn Thiền Trung Hoa.

Luận ba

GIÁC NGỘ VÀ VÔ MINH

1. Bổn chất của tri giác Bồ Đề

2. Bổn chất của vô minh

3. Í chí trong công tác thẩm định lại giá trị sống

4. Cái như tưởng và cái như thực

5. Dhyana và chie612c bè Pháp

6. Trở về nhà cũ

7. Í chí và thực chất Niết Bàn

Luận bốn

LỊCH SỬ THIỀN TÔNG TỪ ĐẠT MA ĐẾN HUỆ NĂNG

          I.       Trước Bồ đề Đạt ma

         II.       Sơ tổ Đạt Ma

        III. -    Nhị tổ Huệ Khả

              -    Tam tổ Tăng Xán

              -    Tứ tổ Đạo Tín

              -    Ngũ tổ Hoằng Nhẫn

              -    Linh tinh

         IV.-    Lục tổ Huệ Năng

              -    Nam đốn Bắc tiệm

              -    Thiền Huệ Xáng

              -    Sau Huệ Năng

Luận năm

NGỘ HAY SỰ PHÁT HIỂN MỘT CHÂN LÍ MỚI TRONG ĐẠO THIỀN

          I.       Không ngộ chẳng phải Thiền

         II.       Thấy tánh và ngồi thiền

        III.       Vấn đáp

        IV.      Cơ duyên và đốn ngộ

         V.      Đốn ngộ và đột biến

        VI.      Kệ ngộ giải

       VII.      Tâm cơ chuyển hóa

      VIII.      Đại nghi và bùng nổ

        IX.      Tổng kết

Luận sáu

THIỀN PHÁP THỰC TẬP

           I.      Tổng quan

          II.      Nói nghịch

         III.      Nói vượt qua

         IV.     Nói chối bỏ

          V.     Nói quyết

         VI.     Nói nhạt

        VII.-    1.Hét

                   2. Im lặng

                   3. Hồi lâu

                   4. Hỏi ngược lại

                   5. Lí luận vòng tròn

       VIII.     Phép chỉ thẳng

         IX.     Linh tinh

Luận bảy

THIỀN DƯỜNG VÀ THANH QUI

            I.     Cần lao và tinh thần Bách Trượng

           II.     Thanh đạm và thanh bần

          III.     Trai đường

          IV.    Chấp tác và tu tập

           V.    Khiêm hạ

          VI.    Tuần nhiếp tâm

         VII.    Tham thiền

        VIII.    Nuôi lớm thánh thai

          IX.    Mật hạnh

           X.    Í thức về Thượng Đế

          XI.    Vô chấp

         XII.    Ngôn ngữ Thiền

        XIII.    Những bài nói pháp

Luận tám

MƯỜI BỨC TRANH CHĂN TRÂU

          Tranh Đại Thừa

          Tranh Thiền Tông

PHỤ TRƯƠNG HÁN TỰ

          Viên Ngộ bình Thiền

Tuệ Xán Tín Tâm Minh

Huệ Năng và Thiền pháp

Nam Nhạc và tọa thiền

Lâm Tế thị chúng

          *

BIỂU TRA CỨU

          *

BIỂU ĐỒ PHÁP HỆ THIỀN

            I.     Sáu Thiền Tổ Trung Hoa

           II.     Đông Nam Nhạc Hoài Nhượng

          III.     Đông Thanh Nguyên Hành Tư

          IV.    Thiền Lâm Tế

                   *

PHỤ BẢN

          Đạt Ma

          Huệ Năng (nhục thể)

          Đức Sơn

          Lâm Tế

           II.     MƯỜI BỨC TRANH CHĂN TRÂU

  1. tìm trâu

  2. thấy dấu

  3. thấy trâu

  4. được trâu

  5. chăn trâu

  6. cỡi trâu về nhà

  7. quên trâu con người

  8. người trâu đều quên

  9. trở về nguồn cội

 10. thõng tay vào chợ

Các sách khác thuộc Thiền

Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Bích Nham Lục
Bích Nham Lục
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Từ nụ đến hoa
Từ nụ đến hoa
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Hiện thành công án Genjo Koan
Hiện thành công án Genjo Koan
Chân đế và Tục đế
Chân đế và Tục đế
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
300 tắc Thiền ngữ
300 tắc Thiền ngữ
Thiền và đời sống
Thiền và đời sống
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn
Thiền - Chất Liệu Nuôi dưỡng và Chuyển hóa
Thiền - Chất Liệu Nuôi dưỡng và Chuyển hóa