Tìm Sách

Thiền >> Bích Nham Lục


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Bích Nham Lục
 • Tác giả :
 • Dịch giả : Thích Thanh Từ
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 337
 • Nhà xuất bản : Văn Hóa Văn Nghệ
 • Năm xuất bản : 2004
 • Phân loại : Thiền
 • MCB : 1200000001206
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

MCB: 1200000001206

Page:337

Năm XB: 2004

Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ Biên Dịch

BÍCH NHAM LỤC

Tập 1

Chú thích: Thích Nữ THUẦN BẠCH

NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA – VĂN NGHỆ

LỜI GIỚI THIỆU

Bích Nham Lục là một tác phẩm thiền, cho đến nay vẫn là khung trời đóng kín. Duyên cớ gì mà cẵc thiền sư rành rang vô sự lại dựng lên ngôn ngữ như bức vách chặn đứng mọi suy lường đa đoan như thế? Một lần bị thiêu hùv bới ngài Đại Huệ, khoáng năm 1127- 1130, một lần được tái hiện vào đời Nguyên 1297- 1307, tri qua nhiều chú gii của các thiền sư, hôm nay được in ẩn ra mắt như một cổ gang học hói cùa hậu sinh.

Có một công án thời nay, tạm gọi là như thể vì nó cũng khổ hiểu, làm cho người ta ngơ ngác một cách rất thú vị. Bài toán con cừu và ông thuyền trướng như sau: Trên tàu có 45 con cừu, 5 con bị rơi xuống nước. Hỏi ông thuyền trường bao nhiêu tuổi? Đe bài toán gây nhiều tranh cãi và cười cợt, chế giễu, vì toán học là thông minh, chính xác. Nhưng nếu là thiền sư sẽ không ngạc nhiên, đời sống đã là một trường ngạc nhiên bối rối rồi còn gì nữa. Ngày xua đã có những bài toán không đưa ra được đáp sổ, như 100 tắc công án trong Bích Nham Lục này.

Tất cả cố gắng cùa thiền sinh hiện nay, xin kính dâng trình chư tôn đức, như một hạt bụi vướng vào mắt. Ngưỡng mong các ngài lượng thứ.

Viên Chiếu, mùa Trung thu 2014

Các sách khác thuộc Thiền

Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Từ nụ đến hoa
Từ nụ đến hoa
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Hiện thành công án Genjo Koan
Hiện thành công án Genjo Koan
Chân đế và Tục đế
Chân đế và Tục đế
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
300 tắc Thiền ngữ
300 tắc Thiền ngữ
Thiền và đời sống
Thiền và đời sống
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn
Thiền - Chất Liệu Nuôi dưỡng và Chuyển hóa
Thiền - Chất Liệu Nuôi dưỡng và Chuyển hóa