Tìm Sách

Kinh Tạng >> Địa Tạng sám


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Địa Tạng sám
 • Tác giả : Thích Hằng Trường
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 219
 • Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2011
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 12010000010133
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Địa Tạng sám

Thích Hằng Trường biên soạn

Kinh sám hối tất cả ác nghiệp và hành theo hạnh nguyện của đức Bồ Tát Địa Tạng để hướng dẫn tâm linh trở về với chỗ thanh tịnh bản nhiên.

Do Phật tử Nam, Bắc California, Texas ấn tống

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Pháp Hoa quốc ngữ kinh
Pháp Hoa quốc ngữ kinh
Kinh Thắng Man
Kinh Thắng Man
Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm
Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm
Nghi thức tụng niệm
Nghi thức tụng niệm
Pháp hội tam tụ luật nghi
Pháp hội tam tụ luật nghi
Phật nói kinh công đức ruộng phước
Phật nói kinh công đức ruộng phước
Đại Bi chú giảng giải
Đại Bi chú giảng giải
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt
Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt
Kinh Pháp cú thí dụ
Kinh Pháp cú thí dụ
Chuyện Ngạ Quỷ
Chuyện Ngạ Quỷ
Kinh Kim Quang Minh- Nghi thức tụng niệm
Kinh Kim Quang Minh- Nghi thức tụng niệm