Tìm Sách

Văn Hóa -Văn Học Việt Nam >> Nguỵễn Đình Chiểu với Văn Hoá Việt Nam


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Nguỵễn Đình Chiểu với Văn Hoá Việt Nam
 • Tác giả : Cao Tự Thanh & Huỳnh Ngọc Trảng
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 93
 • Nhà xuất bản : Sở Văn Hóa Thông Tin Long An
 • Năm xuất bản : 1983
 • Phân loại : Văn Hóa -Văn Học Việt Nam
 • MCB : 1201000006480
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU VỚI VĂN HÓA VIỆT NAM

CAO TỰ THANH- HUỲNH NGỌC TRẢNG ( 93 trang)

SỞ VĂN HÓA THÔNG TIN LONG AN XUẤT BẢN

LỜI GIỚI THIỆU

Đặt tên cho tập sách mỏng mà công phu này là Nguỵễn Đình Chiểu với văn hóa VN, hai tác giả Cao tự Thanh và Huỳnh Ngọc Trảng chắc có ý muốn xác định đặc điểm vị trí và tầm cao của Nguyễn Đình Chiểu trong sự phát triển lịch sử của nền văn hóa Việt Nam nói chung, ở đó thơ văn  là một bộ phận quan trọng nhưng còn nhiều bộ phận khác như tư tưởng, tín ngưỡng, triết lý, đạo đức, thẩm mỹ, phong tục…nói chung là tất cả  những cái gì không phải tự nhiên mà do con người sáng tạo, nói riêng là các lĩnh vực tinh thần. Phạm vi đề tài như vậy là rộng lớn, một sự rộng lớn cần thiết để đánh giá một con người, một nhà thơ, một chiến sĩ mà thông thường người ta chỉ nghiên cứu mặt này hay mặt khác. Tôi hoan nghênh cái “khuôn” rộng lớn, và tôi chắc hai tác giả con để nhiều thì giờ và tài sức làm cho cái khuôn ấy tuy rộng lớn mà không đến nỗi lòng lẻo. Nội dung lịch sử của những thập kỷ từ 50 đến 80 thế kỷ trước ở nước ta, cá nhân và tác phẩm của Hối Trai đủ phong phú để chúng ta tiếp tục nghiên cứu mà không sợ mất hết đất, nhằm biết rõ cha ông hơn, nhằm đánh giá cho hết những di sản văn hóa tiền nhân để lại mà chúng ta có phận sự phải tôn trong, chu toàn.

Tôi cũng tán đồng cái phương pháp nghiên cứu của hai tác giả: đặt vấn đề đồng thời trên hai “trục” thời gian và không gian. Thời gian là truyền thống của dân tộc. Không gian là địa phương miền Nam. Đặt vấn đề trên trục thời gian để xem Nguỹên Đình Chiểu đã chịu ành hưởng gí của sáng tác quá khứ trên bình diện cả nước, đả sáng tạo gì về tư tưởng và nghệ thuật trong đời làm văn và đã có ảnh hưởng gì về những “tiêm quán” trên hướng này. Có người đi trước nhưng hai tác giả Nguyễn Đình Chiểu với văn hóa Việt Nam hình như là muốn chú trọng nhiều hơn người đi trước đến cái trục không gian để tìm ra những sáng tạo đặc sắc của nhà thơ mù, và những đóng góp của cụ vào kho tàng văn hóa, vào truyền thống văn học dân tộc…

                                                         TRẦN VĂN GIÀU

MỤC LỤC

Lời giới thiệu

Hiện tượng Nguyễn Đình Chiểu trong văn hóa Việt Nam

Văn hóa truyền thống trong  truyện Lục Vân Tiên và cuộc sống của tác phẩm

Tài liệu tham khảo

Các sách khác thuộc Văn Hóa -Văn Học Việt Nam

SaiGon năm xưa
SaiGon năm xưa
Tuyển Hoàng Thiệu Khang
Tuyển Hoàng Thiệu Khang
Tuyển tập Đặng Thái Mai
Tuyển tập Đặng Thái Mai
Về tính dân tộc trong văn học
Về tính dân tộc trong văn học
Tìm hiểu một nguyên lý văn chương
Tìm hiểu một nguyên lý văn chương
Lịch sử Văn Học Việt Nam tập 1
Lịch sử Văn Học Việt Nam tập 1
Văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam
Văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam
Tác Phẩm Nguyễn Thông
Tác Phẩm Nguyễn Thông
Tác Phẩm và chân dung
Tác Phẩm và chân dung
Nguyễn Thông con người và tác phẩm
Nguyễn Thông con người và tác phẩm
Đại Nam Nhất Thống Chí-Thừa Thiên Phủ
Đại Nam Nhất Thống Chí-Thừa Thiên Phủ
Thơ văn Cao Bá Quát
Thơ văn Cao Bá Quát