Tìm Sách

Thiền >> Cao Tăng Dị Truyện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Cao Tăng Dị Truyện
 • Tác giả : Hạnh Huệ (Biên soạn)
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 272
 • Nhà xuất bản : NXB TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2001
 • Phân loại : Thiền
 • MCB : 12010000010101
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Lời Ngỏ

Ngài Triệu Châu hỏi ngài Nam Tuyền: Thế nào là đạo? Đáp: Tâm bình thường là đạo.

Một câu như thế đủ làm cửa ngỏ để chúng ta đọc tập sách này. Vì trong đây là những mẩu chuyện về các bậc cao tăng có đời sống khác lạ, khi sinh khi tử đều vượt ngoài giới hạnh thường tình. Chúng ta sẽ tưởng rằng các Ngài có một công hạnh hoặc một phép mầu nào lạ lùng. Thật ra, tất cả đều bắt đầu từ chỗ “tâm bình thường”. Còn chúng ta, vì tâm  không bình thường nên đành chịu trôi nổi trong nghiệp thức lưu chuyển.

Tập truyện này không nhằm dẫn chúng ta đi vào chỗ huyền bí không tưởng. Chỉ cần trở lại với tâm bình thường, một tâm bình thường mà thấy đất trời cao rộng vô cùng. Xin được phép tặng cho các bậc tăng sĩ thời nay.

Kính ghi

Viên Chiếu Manh Đông - Canh Thìn

(Cuối năm 2000)

Các sách khác thuộc Thiền

Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Bích Nham Lục
Bích Nham Lục
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Từ nụ đến hoa
Từ nụ đến hoa
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Hiện thành công án Genjo Koan
Hiện thành công án Genjo Koan
Chân đế và Tục đế
Chân đế và Tục đế
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
300 tắc Thiền ngữ
300 tắc Thiền ngữ
Thiền và đời sống
Thiền và đời sống
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn