Tìm Sách

Văn Hóa -Văn Học Việt Nam >> Tác Phẩm và chân dung


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tác Phẩm và chân dung
 • Tác giả : Phan Cự Đệ
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 265
 • Nhà xuất bản : Văn Học - Hà Nội
 • Năm xuất bản : 1984
 • Phân loại : Văn Hóa -Văn Học Việt Nam
 • MCB : 1201000006439
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

TÁC PHẨM VÀ CHÂN DUNG

PHAN CƯ ĐỆ (265 trang)

 NXB VĂN HỌC

MỤC LỤC

1.       Mấy vấn đề lý luận của nền văn xuôi cách mạng 30 năm qua

2.       Những bước tổng hợp mới của nền  văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa

3.       Những bước tiến mới về tiểu thuyết của Nguyên Hồng sau Cách Mạng Tháng 8

4.       Tiểu thuyết Vỡ bờ của Nguyễn Đình Thi

5.       Một tác phẩm giàu chất sống và tính chiến đấu

6.       Tô Hoài với Miền Tây

7.       Cuộc sống và tiếng nói nghệ thuật của Nguyễn Khải

8.       Nhìn lại những tác phẩm viết về chiến tranh chống đế quốc 35 năm qua

9.       Bộ tiểu thuyết Vùng Trời (3 tập) của Hữu Mai

10.  Xây dựng một nền văn nghệ  nlon71 dưới ngọc cờ  vẻ vang của Đảng

11.  Cơ sở tư tưởng và phương pháp luận để đáng giá phong trào ‘thơ mới” lãng mạn 1932-1945

12.  Phương pháp hiện thực xã hội chủ nghĩa trpng phê bình văn học

13.  Tiểu thuyết Mẫn và tôi của Phan Tứ

14.  Mấy vấn đề văn hóa văn nghệ dưới ánh sáng Đại hội lần thứ 5 của Đảng

Các sách khác thuộc Văn Hóa -Văn Học Việt Nam

SaiGon năm xưa
SaiGon năm xưa
Tuyển Hoàng Thiệu Khang
Tuyển Hoàng Thiệu Khang
Tuyển tập Đặng Thái Mai
Tuyển tập Đặng Thái Mai
Về tính dân tộc trong văn học
Về tính dân tộc trong văn học
Tìm hiểu một nguyên lý văn chương
Tìm hiểu một nguyên lý văn chương
Lịch sử Văn Học Việt Nam tập 1
Lịch sử Văn Học Việt Nam tập 1
Văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam
Văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam
Tác Phẩm Nguyễn Thông
Tác Phẩm Nguyễn Thông
Nguyễn Thông con người và tác phẩm
Nguyễn Thông con người và tác phẩm
Đại Nam Nhất Thống Chí-Thừa Thiên Phủ
Đại Nam Nhất Thống Chí-Thừa Thiên Phủ
Thơ văn Cao Bá Quát
Thơ văn Cao Bá Quát
Thơ văn Đoàn Nguyễn Tuấn - Hải Ông thi tập
Thơ văn Đoàn Nguyễn Tuấn - Hải Ông thi tập