Tìm Sách

Văn - Thơ - Truyện

GỬI LẠI TRẦN GIAN
GỬI LẠI TRẦN GIAN
Tô Đông Pha những phiên trời viễn mộng
Tô Đông Pha những phiên trời viễn mộng
Bàn về Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân
Bàn về Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân
Kim Cang tinh yếu
Kim Cang tinh yếu
Không hẳn luôn như thế
Không hẳn luôn như thế
Nghĩa tình trân quý
Nghĩa tình trân quý
Diệu Không thi tập
Diệu Không thi tập
Lòng thành dâng Thầy
Lòng thành dâng Thầy
Trí Đức Ni vào hạ
Trí Đức Ni vào hạ
Hương Thiền còn đượm (The Fragrance of Meditation remains imbibed)
Hương Thiền còn đượm (The Fragrance of Meditation remains imbibed)
Tâm tình sẻ chia
Tâm tình sẻ chia
Huyền thuật và các đạo sĩ Tây tạng
Huyền thuật và các đạo sĩ Tây tạng
Hành trình đến chánh niệm
Hành trình đến chánh niệm
Truyện Kiều qua cái nhìn của người học Phật
Truyện Kiều qua cái nhìn của người học Phật
Thẩm mỹ mùa xuân
Thẩm mỹ mùa xuân
Viết bên song trúc
Viết bên song trúc
Những truyện cổ Việt Nam mang màu sắc Phật giáo
Những truyện cổ Việt Nam mang màu sắc Phật giáo
Tuổi học trò của tôi
Tuổi học trò của tôi
THƠ ĐƯỜNG
THƠ ĐƯỜNG
Văn học Thế giới Hiện đại
Văn học Thế giới Hiện đại
Sói Đồng Hoang
Sói Đồng Hoang
Những Mẩu Chuyện Đạo
Những Mẩu Chuyện Đạo
Hơi thở của Phật
Hơi thở của Phật
Nepal Hòa bình trong tầm tay
Nepal Hòa bình trong tầm tay
Nắng mới trong vườn Thiền
Nắng mới trong vườn Thiền
Phật giáo và những tản văn
Phật giáo và những tản văn
Đôi Bạn Chân Tình
Đôi Bạn Chân Tình
Ngày Lễ Hội Truyền Thống
Ngày Lễ Hội Truyền Thống
Nẻo về của ý
Nẻo về của ý
Văn Học Phật Giáo Với 1000 Năm Thăng Long - Hà Nội
Văn Học Phật Giáo Với 1000 Năm Thăng Long - Hà Nội
Long Từ Trong Đạo Phật
Long Từ Trong Đạo Phật
Một Bông Hồng Cho Cha
Một Bông Hồng Cho Cha
Bóng nguyệt lòng sông
Bóng nguyệt lòng sông
Tìm Kiếm Dưới Âm Phủ
Tìm Kiếm Dưới Âm Phủ
Pháp Lạc
Pháp Lạc
Hôn Nhân Hạnh Phúc
Hôn Nhân Hạnh Phúc
Lược truyện Đức Phật Thích Ca
Lược truyện Đức Phật Thích Ca
Lời vàng vi diệu (kinh Pháp Cú -DHAMMAPADA)
Lời vàng vi diệu (kinh Pháp Cú -DHAMMAPADA)
Thẩm mỹ Phật giáo thời Lý Trần qua văn chương
Thẩm mỹ Phật giáo thời Lý Trần qua văn chương
Hãy suy nghĩ đến những điều này
Hãy suy nghĩ đến những điều này